1972 Flyulykke

 

Flyulykke ved Kjerringøy i 1972