O.Johanson

Bodø før og nå

Storgata ovenfor torvet før krigen, hvor O.Johanson hadde forretning i det midterste bygget mellom Havnegata og Storgata. Se bildet på Facebook

i Avisa

Sakset fra Nordlandsposten 18.11.1971

 

Bodøs eldste manufakturforretning, firma O.Johanson, kan feire 100-års jubileum

 

Bodøs eldste forretning inne manufakturbransjen, firma O.Johanson, kan i år feire sitt 100-års jubileum. Firmaets grunnlegger Olaus Johanson kom fra Borås i Sverige før 1870 og etablerte seg i "Madame Larsens Gaard" som kjøpmann.

Hans første annonse innrykket i Nordlands Amtstidende, (nåværende Nordlandsposten), den 22. august 1971, der han bekjente at han ut fra sitt "Logi" i nevnte gård hadde til salgs "alle slags svenske tøier af lin uld og bomuld".

 

 

 

Slik så den første annonsen som kjøpmann Olaus Johanson rykket inn i Nordland Amtstidende den 22. august 1971.

Annonsen var formet som en meddelese i brevs form til publikum. Den tjente utvilsomt sin hensikt, selv om den neppe ville blitt godtattt av våre dagers reklamefolk

 

 

"Madame Larsens Gaard" lå der hvor Bodin Meieri i dag har sin melkebar på hjørnet mellom Torvgaten og Storgaten.

Sammen med H.Torhjuul bygget Johanson forretningsgård i Storgaten, omtrent på samme sted hvor firmaet nå har sine lokaler. Denne gården ble oppført i 1879 og firma O.Johanson drev her inntil bybrannen i 1940.

 

Under krigen måtte firmaet i likhet med de fleste av byens forretninger flytte inn i en av de provisoriske handelsbrakkene som ble oppført.

Det var derfor en stor dag da firmaet i 1949 kunne flytte inn i den nye moderne forretningsgården som ble reist på den gamle tomten og som nå er et velkjent trekk i bybildet.

 

Olaus Johanson døde i 1910, og forretningen gikk da over til hans sønn, kjøpmann Oscar Johanson. Etter dennes død i 1924 ble forretningen drevet av Karen og Odd Johanson.

Forretningens innehaver nå er Odd Johanson.

Firma O.Johansons forretningsgård i Storgaten, slik den ser ut i dag. Bybildet har unektelig et annet preg nå, etter 100 år.

I 1879 bygget kjøpmann O.Johanson sammen med kjøpmannThorjuul forretningsgården i Storgaten, nr. to fra høyre på bildet på samme sted hvor firmaet fremdeles har sin forretninsgård. Gården nermest på bildet tilhørte Koch.

 

 

 

 

 

 

Til venstre, firma O.Johansons grunnlegger, Olaus Johanson, som kom fra Borås i Sverige og etablerte seg som kjøpmann i Bodø 1871

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo