Advokaten-Markus A.

i Avisa Klippet fra Aftenposten 20.11.1974