Gjenbygginsgplaner

facebook .B.S.R. Regulering av det brente sentrum i Bodø. Se bildet også på facebook

Bodøhalvøya før brannen i 1940 sett mot sørvest fra Rønvikfjellet hvor Bodø Turistforening har sin hytte. Sentrum sees til høyre i bildet. Til venstre for den ligger Hernesmyrene. Nermest ser vi Rønvika. I bakgrunnen Saltfjorden og Sandhornet i Gildeskål.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Et utdrag fra tidskriftet Byggekunst, årgang 1944.

Innholdet her er kun det som har med Bodø å gjøre.

Bodø sentrum før byen ble bombet

 

Brente steders regulering

Da dette er avfotograferte avis/tidsskriftsider er dessverre kvaliteten deretter

Bilder redigeres til bedre kvalitet. Pågår.....

Bodø før brannen i 1940 sett fra nordvest med innseilingen. I forgrunnen t.h. Nyholmen og i bakgrunnen Børvasstindene

Bodø før brannen, sett fra sør mot Landego og Vestfjorden. Til venstre Lille Hjertøy, til høyre Burøya med sildolje og kraftforfabrikken. Til venstre ved havnen, Jakhellngården. Se også bildet på Facebook

Småbåthavna i 1930 årene. Foto: C.Normann.

 

 

Del av Bodø sentrum før brannen. Torvet med Jakhellngården t.h. Til v. Elias Ramson og lengre bort, Løvold. Se bildet på facebook.

Reguleringsplanen for Bodø (1887). Bygningsloven krevde den gang at "kvartalene skulde være atskilt ved like gader". dvs. rettlinjede gater Det preg av sjakkbrettregulering byen dengang fikk, ble bestemmende for dens utseende

___________________________________________________________________________________________________________________________

gamlebodo.com post@gamlebodo.com . arne engmo .