Samleside1

Widerøe

 

Widerøes Flyveselskap AS er Nordens største regionale flyselskap. Selskapet utfører anbudsflygninger til norske regionale lufthavner, samt at det flyr en del kommersielle ruter på stamrutelufthavner innenlands og til enkelte destinasjoner i utlandet. Selskapet opererer en flåte med 39 Dash 8 turbopropfly med 39–78 seter som trafikkerer 41 flyplasser i Norge og seks i utlandet. Selskapet hadde 1 400 ansatte (årsverk) i 2011. Hovedkontoret ligger i Bodø, men flere sentrale, administrative funksjoner er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo.

SAS meldte 3. mai 2013 at de hadde inngått avtale om salg av 80 % av aksjene i Widerøe. Kjøperne er en investorgruppe bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS og Nordland Fylkeskommune. Wikipedia

O.Johanson

 

O. Johanson har drevet sammenhengende klesbutikk i Bodø siden 1871. For å sette det litt i perspektiv hadde O. Johanson hatt klesbutikk i 34 år da Norge ble løsrevet fra unionen med Sverige i 1905. I starten var firmaet registrert som "O. Johansons manufakturforretning". Grunnlegger Olaus Johanson kom til Bodø fra Borås i Sverige, og etablerte 17. august 1871 klesbutikken. Fokuset har helt siden starten vært å levere klær av topp kvalitet, hverken mer eller mindre.

Klesbutikken har hele tiden hatt navnet O. Johanson, unntaket er perioden 1993 – 2005 da klesbutikken ble drevet under navnet VIC Johanson. I 2005 tok vi frem igjen det opprinnelige navnet O. Johanson og tilbakemeldingene fra kundene har vært udelt positive. Lokalt eierskap og behovet for en tradisjonell, men moderne klesforretning som et alternativ til kjedene var og er fremdels viktig - både for oss og kundene våre.

Julius Jakhelln

 

Det hele startet på 1800 tallet

Tidlig på 1800 tallet ble en tyskættet bokholder ved det Trondhjemske handels- og fiskerietablissement sendt nordover fra Trondheim for å bestyre en filial som selskapet hadde etablert på Hundholmen, som stedet het den gang, der kjøpstaden Bodø få år senere ble grunnlagt.

Bokholderen het Christian Albrecht Jakhelln. Da trønderene noen tid senere avviklet filialen, kjøpte Jakhelln selskapets eiendommer og fortsatte virksomheten. Det var nemlig på denne tiden at de rike sildefiskeriene ble innledet, og den tidligere filialbestyreren så at her lå det muligheter.

I 1818 ble firmaet Chrisian Jakhelln etablert, og dermed var grunnlaget lagt for det som senere skulle utvikle seg til to betydelige nordnorske selskaper. Den ene av dem skulle få sterk tilknytning til bygge- og jernvarebransjen, slik det gamle firmaet hadde, nemlig Julius Jakhelln AS. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Les mer

 

Chr.A.Jakhelln

 

Jakhelln vokste opp i Bodø i en av byens ledende handelsfamilier og ble tidlig ledet inn i familiebedriften. Han tok eksamen ved Trondhjem Handelsgymnas 1923 og statsøkonomisk eksamen ved universitetet i Oslo 1925. Han begynte umiddelbart i sin fars firma som drev omfattende handels- og bankiervirksomhet.

 

Chr. A. Jakhelln var spesielt interessert i fisk og drev fiskekjøp under lofotfisket ved firmaets avdeling i Lofoten i perioden 1926–33. Han ble tidlig opptatt av å bringe fersk fisk til europeiske markeder, og hans idé var en “ubrutt kjølekjede” fra fisker til forbruker. Problemer i fiskeriene i mellomkrigstiden og store tap ved egne forretninger fikk ham imidlertid til å oppgi ideen. Han forlot farens firma og etablerte 1935 sitt eget firma, Bunkerstasjonen A/S. To år senere etablerte han bilforretning

Papirhandelen

 

Historie

Det tyske overfallet på Norge 9. april 1940 med påfølgende okkupasjon fikk mange følger. En av dem var etableringen av Bodø Papirhandel A/S, som 9. desember 2005 feirer 65 års jubileum.

 

Nordlandspostens eier, boktrykker Johannes Petersen, mistet sitt avishus og sin privatbolig ved bombingen av Bodø 27. mai 1940. Ny avisdrift kom igang i Arvid Fisches bilgarasje på snippen, men tyskerne ble etterhvert temmelig innpåslitne og strammet stadig betingelsene for avisutgivelse. Boktrykker Petersen så den mulighet i øynene at avisen kunne bli tatt i fra han, og da gjaldt det å ha et annet levebrød i reserve.

 

Han drøftet situasjonen med sin ektefelle Signe (bildet), og de ble enige om å starte en papirhandel som et alternativ til avisdriften. Det var en lykkelig beslutning. Den lille papirbutikken, som startet i et hjørne av bilgarasjen på snippen, viste seg å ha livets rett. Den overlevde tyskerne og okkupasjonen, og har siden vært i stadig ekspansjon.

 

Etter 8 år i provisoriet på Snippen, kunne Papirhandelen flytte inn i nye lokaler i Nordlandspostens gård midt i byens sentrum.

Generasjonsskifte

Da Signe Petersen i 1957 gikk fra borde for å overta driften av Nordlandsposten etter sin manns plutselige død, overlot hun firmaet

til sin eldste datter Karin Johnsen. Hun drev varehuset frem til 1989, da lot hun sin datter Kari Johnsen ta over sjefstøylene.

 

Nye etableringer

I 1987 ble paviljonghuset "Lysthuset" oppført i gågaten i regi av bedriften, og her hadde Papirhandelen gave- og interiør avdeling til den ble flyttet inn i hovedbutikken i 2001. Der har det siden vært restaurantdrift.

 

I 1994 åpnet Papirhandelen en stor gave- og interiør butikk, KARISMA, ved det da nye kjøpesenteret City Nord på Stormyra.

7 år senere, i mai 2001 kom også en ny PARFYMELLE butikk.

Begge butikkene har blitt kjempegodt mottatt av publikum.

 

I Koch kjøpesenter finner du K - en moderne og lekker kjøkkenbutikk samt lekebutikken TJO-HEI.

 

I februar 2011 åpnet LYSTHUSET i Glasshuset, og høsten 2011 åpnet byen største lekebutikk i hovedlokalene til Papirhandelen.

 

Papirhandelen i dag

I dag lever PAPIRHANDELEN i beste velgående med 25 ansatte fordelt på 10 avdelinger, administrasjon og lager.

 

__________________________________________________________________

Tradisjonsbedriften Løvold

 

Mye har skjedd siden Johan Løvold åpnet sin forretning på Falcodden i Bodø i 1938. Gjennom skiftende konjunkurer har firmaet utviklet seg fra å være en liten butikk på dampskipskaien til å bli et velfungerende og moderne forretningskonsern som står støtt på flere bein.

 

I 2008 feiret Løvold sitt 70-årsjublileum. Driften har gjennom disse årene blitt stadig utvidet til å gjelde flere produktområder, og selskapet har befestet sin posisjon som en viktig samarbeidspartner for industri- og havbruksnæringen.

 

Selskapet ledes nå av tredje generasjon Løvold.

 

Viktige årstall:

 

1997:

Etableres som eget selskap med ansvar for engrosdelen. Blir straks storebror i konsernet. Martin Arne Nyheim blir den første utenom familien som får en sjefsstol i konsernet.

 

2000:

Medlemsskap i Toolskjeden. Kjeden for den profesjonelle verktøy-kunde.

 

2002:

Startskuddet for den gigantiske Snøhvitutbyggingen i Hammerfest, og Løvold er med fra første dag.

 

2005:

Sertifiseres som godkjent planlegger og tilrettelegger av fortøyningssystemer for havbruk.

 

2007:

Etablerer egen butikk i Glomfjord. Vegg i vegg med Glomfjord Industripark.

 

 

Andre viktige årstall i historien

 

 • 1938: Johan Løvold åpner forretning på damskipkaien i Bodø den 19. August.
 • 1940: Forretningen slipper uskadet fra bombingen av Bodø, og driften opprettholdes krigen gjennom.
 • 1949: Motor- og maskinvarer blir egen avdeling i firmaet.
 • 1949: Motor- og maskinvarer blir egen avdeling i firmaet.
 • 1958: Etter mange års løp gjennom det kommunale byråkrati blir det gitt klarsignal for nybygg i Tollbugata 9. Arkitektene bak Bodø Domkirke, Gudolf Blakstad og Harald Munthe-Kaas, får oppdraget.
 • 1962: Offisiell innvielse av nybygget 2.April.
 • 1964: Starter med salg av fritidsbåter, motorer med mer.
 • 1968: Nabobygget rives, og nytt bygg står klart i 1969
 • 1971: Kjøper Moloveien 12 i Breivika.
 • 1974: Kjøper Breivika Slip og Mek. Verksted.
 • 1977: Nybygg står klart i Breivika.
 • 1979: Løvold er stor grossist innen maling, og blir med i Farvekjeden.
 • 1983: John Løvold overtar etter sin far, som disponent i Joh. Løvold AS.
 • 1988: Løvolds Industri as etableres som eget selskap.
 • 1992: Ny satsing på fritidsbåtmarkedet.
 • 1993: Selger seg ut av malingsbransjen.
 • 1997: Løvold Bodø as, Løvold as og Løvold Kjeden as blir egne selskaper. Joh. Løvold as etableres som rent eiendomsselskap.
 • 2001: Løvold Kjeden avvlikles.
 • 2006: Passerer 200 millioner kroner i omsetning for første gang.
 • 2008: Joh. Løvold as feirer 70 år.
 •  

Marit Hansen‎ postet i BODØ før og nå:

 

Dette er Kåre Jensen i midten,sammen med sine ansatte. Han dreiv fiskematforretning,og husker også at de laget pølser. Butikken lå i Rønvikveien 60,der Bodø VVS er i dag. Tror at dette bildet er tatt først på 60-tallet. Se mer på Facebook --

 

 

 

Historie

 

Det hele startet da Aga Fruktlag ble stiftet i 1901. Et sesongutsalg av frukt ekspanderte raskt til tre utsalg i Bodø sentrum med frukt, sjokolade og tobakk. Utsalgene lå den gang i Storgata (hvor Aga Mat er nå). Utsalgene i Sjøfartsbygningen (Nordland Medisinske Senter) og i Havnegata ble senere slått sammen. Disse utsalgene ble etter hvert flyttet til busstorget. I 1966 ble sydvesten restaurant som lå vegg i vegg med fruktutsalget i Storgata nedlagt, og lokalet ble stående ledig. Man så dermed muligheten til å kunne starte med matproduksjon. Karen Aga, også kalt Tuppen blant kjente, startet da Aga Mat sammen med sin mann Jon Aga i 1966. Nå lå disse to butikkene vegg i vegg med hverandre.

 

Catering var på denne tiden et ukjent begrep i Bodø by, og det tok hele tre år før kjøkkenet kunne vise til et lite

overskudd. I denne perioden dukket det opp større matbutikker rundt om i byen. Disse solgte både sjokolade, frukt og, etter hvert, tobakk. Resultatet ble dårligere driftsresultater for de tre fruktutsalgene, og de valgte dermed å kun satse på Aga Mat. Butikken samt produksjonen ble utvidet, og siden har Aga Mat levert smakfull kvalitetsmat til hele byen.

 

Du husker sikkert da det var rutine å dra innom Aga Mat for å få seg et kakestykke eller en av de utrolig gode bollene. Her hadde det etter hvert blitt både gatekjøkken med burgere og softis, konditori- og bakeri-utsalg, samt ferskvareavdeling pluss catering. Aga Mat var blitt en institusjon som alle kjente til. Skulle det arrangeres noe i byen? Da var som regel Aga Mat til stede og sørget for bevertning og servering. Enkelte arrangementer har vært så store som å servere 2300 personer til frokost, lunsj og middag over flere dager. Selv Kong Olav V har nytt Aga Mats kokkekunster og gitt uttrykk for sin takknemmelighet for deilig og flott mat.

 

Da glasshuset dukket opp i bybildet i 1992 utvidet Aga Mat butikken og hadde da en av de flotteste ferskvarebutikkene man visste av. Men tidene fortsetter å forandre seg og Aga Mat med den. Hos oss finner du i dag en koselig kafè, bakeri- og konditoriutsalg, samt ferskvarer av den gode hjemmelagde sorten.

 

Catering, selskaper og større arrangementer preger fortsatt hverdagen og det er det som gjør det både morsomt og utfordrende å jobbe her. Og ikke minst alle blide, hyggelige og fornøyde kunder som daglig er innom. Det er når man ser på totalen av disse tingene at man skjønner hvorfor enkelte av de ansatte har vært her i over 30 år. De er glade i arbeidsplassen sin og stolte av jobben de gjør. I dag er vi 25 motiverte medarbeider som er klare til å gi deg det du ønsker av matopplevelser.

 

Kilde: Agamat

 

Sundem

 

Av Henry Kristiansen den 30. juni 2012 kl. 18:56

 

En liten historie om en gammel bedrift.

Sundem ble etablert i 1861 av Numedølen Henrik Sundem og reiste en tid som Skrepphandler, vesentlig med bøker men også andre varer.

I 1850 årene hadde han Leilighetsvis utsalg i Bodø, hvor han også leiet bod. Fant så ut at det gikk ann å bosette seg i byen, og i 1860 kjøpte han en gård som sto på Straumen i Vefsn og var oppført der i 1806. Denne gården flyttet han til Bodø og førte den opp i krysset Storgata og Kirkegata. 1 Januar 1861 løste han handelsbrev og åpnet bokhandler.

 

I 1879 kjøpte cand.pharm. Oscar Fredriksen bokhandelen av Sundem. Han var kommet til byen som farmasøyt ved Svaneapoteket og drev bokhandelen som bigeskjeft inntil begynnelsen av 1890 årene da han etter et år hos J.W.Cappelen i Oslo gikk helt over i bokhandlerarbeidet. Da Oscar døde i 1912 gikk foretningen over til hans enke fru Helga Fredriksen, først med frk. Ragnhild Kildahl Hansen og senere med Helge Freder som prokurist inntil den siste overtok foretningen i 1936.

 

Den gamle gården ble bygd om og modernisert flere ganger, sist i 1937.

 

Jacob Klette Optik AS www.jacobklette.no

 

Telefon: 75 52 00 00

Besøksadresse: Storgata 16,

8006 Bodø

Postadresse: Postboks 64,

8001 Bodø

Parkering: Ja

Innenfor bomring: Ja

Helt til høyre i bygningen rett frem, startet Jakob Klette sin første forretning i 1906. Bildet på Facebook

 

 

Tidlig på 1900 tallet ble gruvearbeider Jacob Klette skadet i en arbeidsulykke i Sulitjelma. Han omskolerte seg til urmaker og i april 1906 åpnet han dørene til sin egen urmakerforretning. Etter hans bortgang tok hans sønn, Arne Johan Klette over forretningen og innførte salg av briller. Han styrte butikken gjennom krigen fram til 1972 da hans barn, Arne Jan og Jacob Wiktor fortsatte som 3. generasjon innen ur og optikk.I dag utgjør optikk den største delen av omsetningen og firmaet har også etablert seg på Fauske, Rognan og Ørnes. Firmaet har nå 4.generasjon inne i driften. Jacob Wiktors sønn, Andreas Klette, er daglig leder og står klar til å føre optikerfirmaet videre inn i det nye tusenåret.

Margarincentralen

 

Odelsgutten K.K. Heje fra Flå i Hallingdal, startet i 1885 «A/S Agra Margarinfabrik» på Grünerløkka. (K.K Heje sto forøvrig også for utgivelsen av «K.K. Hejes lomme-almanakk» som var beregnet for gårdbrukere.)

I 1919 lanserte fabrikken merkenavnet «Melange margarin». Margarinen ble lansert som en sunnere erstatning for smør, og ble en stor salgssuksess. Agra hadde en sentral rolle da «A/S Margarincentralen» ble etablert i 1936. Margarincentralen startet med merkenavnet Mills (mills-produktene står i dag for størstedelen av Agras omsetning). Etter en fusjon i 1970 skiftet Margarincentralen navn til «Forenede Margarinfabrikker» (Forma) og den kjøpte opp «A/S Delikat Fabrikker» i Drammen. Agra eide imidlertid på dette tidspunkt bare 19% av Forma. I årene som fulgte kjøpte imidlertid Agra ut de øvrige aksjonærene. Det siste kjøpet var overtakelsen av «Mustad industrier»s eierandel i 1995. Samme året ble «Foodmark Sweden AB» kjøpt opp. «Graasten Salater AS» i Danmark ble kjøpt i 2003.

Elias Ramsons forretningsgård i vestkanten av torvet inntil 1940.

Posted by Arne Engmo on 12. desember 2014

Norrøna Cafe og hotel

 

Av Henry Kristiansen den 22. mai 2012 kl. 09:41

 

Litt historie om Norrøna cafe og etterhvert hotel.

Den gamle Norrøna cafe startet 13.Mars 1913 i den gamle prestegården av restuartør Johan Iversen. Var et veirenomert etablissament og var den første cafen med firemanns orkester.

 

J.Iversen drev også hotel Metropol, utfartsstedet Mælen. Styrte også resturang Anthenæum i noen år. Etter at han aviklet de øvrige etablissementer, konsentrerte han seg om driften av Norrøna cafe. Den ble flyttet over Torvgaten i Mai.1921 til Tandbergs gård en kortere tid og siden ble den drevet i andre etasjen i Christian Jakellns gård i Torvgaten.

 

I Begynnelsen av 1930 tok Iversen over Lillegårds hotel og Cafe i Kirkegaten som han drev til brannen 1940. Provisorisk drift i Godtaandgården?? i Parkveien før han flyttet inn i Brakken på Snippen. Iversen døde i 1940 så Amanda Iversen overtok driften med god hjelp av sin eldste datter. Hun bygde opp Norrøna som vi kjenner/kjente i 1947 med utvidelse mot sandgt 1958 og spisesalen i bakgården 1961. Amanda døde i 1960.

 

 

Eieren av Norrøna hotel setter opp SAS hotel i 1971 som de leier ut til SAS catring, samtidig legges hoteldriften ned på Norrøna. Men bare etter noen måneder er kapasiteten dobbelt så høy en forventet på SAS hotel så de åpner Norrøna igjen for sommerdrift.

 

Merk:

Noe usikkerhet på årstallene for hotelet i Sandgt. 1958, mulig det skal være 1961.

Historien sier at Norrønna flyttet inn i Tandberggården i 1920 men flyttemeldingen sto i NP Mai.1921

 

 

Tillegg:

J.Iversen legger sin Hupmobil ut til salgs i på forsommeren 1921. Den er i god skikk og er pusset opp. Årsmodellen og bilde er ukjent foreløpig.

 

 

 

Link til Norrøna 1919 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=286808408073268&set=oa.10150457413030731&type=1&theater

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Forslag til flere firmaer? Ta kontakt: post@gamlebodo.com

Copyright © All Rights Reserved