Krigsflygeren

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Hele denne historien er lastet opp i Facebookgruppa Bodø før og nå av Bernard Duncan Lyng 25. oktober 2013

 

Bildet på forsiden av "Krigsdagene i Bodø" viser en Short S30 Empire flybåt som lander i Bodø havn. Om bord er blant annet Gildeskålværingen Bjarne Jæger Nilsen som er omtalt i vedlagte artikkel.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Gaunes.com Gamlebodo.com Sidetre.com Facebodoe.com post@gamlebodo.com arne engmo