Før og Nå

 

Gamle Bodø

Før og nå

 

Bilder fra samme sted, med noen års mellorom.

Bildene er publisert på Facebook. Klikk på bildene under for å komme til de aktuelle sammenligningene med kommentarer på fb.

Har fått et par kommentarer på at nytt/gammelt bilde ikke er tatt fra nøyaktig samme sted, men det lar seg ikke alltid gjøre, tanken bak er mer å vise hvordan byen har utviklet/endret seg gjennom årene.

1. Storgata ved busstorvet

5. Dronningens gt./Torvgata

9. Storgata - Bankgata

2. Moloveien

6. Krysset v/ Aspmyra

10. Hundholmen plass

3. Molobakken

7. Molorota

11. Bryggeriet

4. Dronnings gt. 1

8. Park Pensjonat

12. Bryggeriet 2

annonser:

13. Sandgata-Kongens gt.

14. Tusenhjemmet

15. Bodin Gård

16. Sundby & Gundersen

website view counter

Bodø Havn Direkte

Gruppas forsidebilder

med litt av Bodøs historie i kommentarfeltene. Klikk på bildet

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo