Transport

Bildet - På Facebook

Transport, vei og bane

Drosjene

Her er vi på samme sted som dagens taxiholdeplass,og det gamle Løvoldbygget til venstre,også det på samme sted som dagens. Bildet er tatt av Nordlandsposten i forbindelse med en protest mot innføring av en ny drivstoffavgift. På Facebook

Jernbanen

Det er å anta at de oppgitte datoer kan være når første tog kom til stasjonen. Nordlandsbanen frem til Bodø ble offisielt åpnet 7.juni 1962, mens første tog til stasjonen kom i februar som på tabellen her.