Flyulykke-1972

 

Flyulykke ved Kjerringøy i 1972