Tverlandsbrann
Bodø by en kveld før 1940.

Spisebrakke brendt ned på Tverlandet

 

Brannvesenet avverget storbrann 2.mai 1965

 

 

En spisebrakke på Tverlandet ble flammenes rov i går ved middagstider, og hadde ikke brannvesenet handlet så raskt, ville det ha strøket med adskillig større verdier.

Brannbilene brukte 17 minutter fra Bodø og innover, og etter en halv times tid var alt slukket, får Nordlandsposten opplyst.

 

Ved fremkomsten så brannfolkene spisebrakken stå i lys lue. Videre hadde det tatt fyr i taket på et kompressorhus som sto like ved og i skogen like i nærheten. Det lyktes imidlertid raskt å slukke både skogbrannen og flammene på taket av kompressorhuset.

Her var det en mengde maskiner, og store verdier hadde strøket med om man var kommet litt senere til.

 

Etterslukkingen ble foretatt ved at man la slanger til et lite vann i nærheten. Brannen var nokså intens mens den sto på.

Ingen mennesker oppholdt seg hverken i spisebrakken eller kompressorhuset, da brannen brøt ut. Spisebrakken tilhørte veivesenet, og da arbeiderne gikk av jobben fredag ettermiddag var alt i orden. Brannorsaken er det derfor ingen som har noen formening om.

 

Brannvesenet henstiller til møtende bilisterr å holde unna for utrykkningsbil.

Gamle Bodø bodo@gamlebodo.com arne engmo