Landegode fyr

Bakgrunnsbilde:

Roy Inge Jensen

Lastet opp i Bodø i dag

Landegode fyr i Vestfjorden