Speiderleir 1964

Bakgrunnsbilde:

Roy Inge Jensen

Lastet opp i Bodø i dag