Avisartikler


Gamle Avisartikler

                         På nyBodø i 1819

Da Hundholmen ble til Bodø by

Da kjøpstaden Bodø for 125 år siden ble til, skrev Nordlandsposten i 1941. Nå er dette snart 80 år siden, men les gjerne hva avisen skrev videre om Bodø bys tilblivelse.

Her står fotografen i ruinene etter den gamle Jakhelln, storgården og ser mot ruiner av den ærverdige Tandberggården.

Bodø i flammer 27. mai 1940

Den 27. mai 1940 kom tyskernes hovedangrep mot Bodø. På få timer ble to tredjedeler av bebyggelsen lagt i ruiner.

Bodø i 1840 årene

Forholdene i Bodø i midten av forrige århundrede var ikke store. Det kan ha nogen interesse for nuværende Bodø-væringer å få litt kjennskap til, hvorl....

200 år og fem sykehus

Bodø sykehus 1 løpet av 1832 flyttes sykehuset til Storgaten 48, hvor Post-banken og Sambo i dag holder til. Det blir nå hetende Bodø sykehus. Den ...