1962 MS "Straumen" sank

Avisutklipp fra Aftenposten 27.mai 1962

 

 

 

Litt lokalt fra Bodø før og nå

Gaunes.com Gamlebodo.com Sidetre.com Facebodoe.com post@gamlebodo.com arne engmo