Advokaten-Markus A.

 i Avisa  Klippet fra Aftenposten 20.11.1974