Bodøværinger

Undersider Bodøværinger:  Erik Vea    Professor Schytte

Bodøværinger

Chr. A. Jakhelln


Direktør og Konsul Christian A. Jakhelln ble født i Bodø i 1903, og her har han hatt sitt virke hele sitt liv, bortsett fra studieårene i Trondheim og Oslo. Han tok eksamen med Trondheim Handelsgymnasium i 1923, og to år senere statsøkonomisk eksamen ved universitetet i Oslo. I de 10 neste årene var han tilknyttet firma Christian Jakhelln, som drev varehandel, fiskeforretning og bankiervirksomhet.

I 1935 startet Jakhelln eget firma, Bunkerstasjonen A/S, som drev kull og saltimport, og to år senere bilfirma i eget navn. Fra 1940 til 1946 drev han trekullproduksjon for flere steder i Nordland. I 1966 ble det personlige firmaet omdannet til Chr. A.Jakhelln A/S. Virksomheten  omfatter nå også bilutleie, diverse agenturer og egen maskinavdeling med virkefelt over hele Nordnorge. Med utgangspunkt i det gamle kjøpmannsmiljøet i Bodø har Jakhelln bygget opp en solid bedrift som i dag (1973) sysselsetter ca. 100 personer.

I årenes løp har Jakhelln vært med i styrer for en lang rekke bedrifter og organisasjoner i næringslivet, blant annet i bil og kullindustri og trafikkselskaper. Han har også hatt flere verv innen norske oljeselskaper. Også en lang rekke kommunale verv i Bodø, deriblandt formannskapet, havnestyret og havneplanutvalget. Videre kan nevnes verv i Bodø Tennisklubb, Bodø Athenæum, Bodø Kunstforening og Bodø og Omegn Turistforening.  Fra 1965 har han vært Dansk Visekonsul og Nederlandsk vk.siden 1968.

I 1969 ble han ut

nevnt til rider av 1.klasse av St.Olavs orden. Dette blant annet for han stor innsats for fremme av Nordnorsk næringsliv.

                                                                                                                                                                                                   Kilde: Aftenpostens arkiv, publisert i 1973


Vebjørn Tandberg på sin motorsykkel i juli 1927 Foto. Norsk Teknisk museum.  På Facebook

Vebjørn Tandberg.


Vebjørn Otto Tandberg (født 16. september 1904 i Bodø, død 30. august 1978 i Oslo) var en norsk bedriftsleder. Han var utdannet til elektroingeniør ved NTH i Trondheim, og grunnlegger av Tandbergs Radiofabrikk i Oslo i 1933. Vebjørn Tandberg var sønn av manufakturhandler i Bodø, Vebjørn Olsen Tandberg (1873–1934) og hustru Anna Therese Johanson (1878–1958).

Vebjørn Tandberg viet hele sitt voksne liv til ledelse og utvikling av Tandbergs Radiofabrikk. Gjennom sitt virke viste han seg som en uegennyttig og gemyttlig person, der hensynet til radiofabrikken kom foran egne private interesser. Vebjørn Tandberg var en bestemt person med klare oppfatninger og holdninger innenfor mange fagområder, ikke bare de rent teknologiske. Tandberg var en pionér i tenkning rundt det å skape gode forhold for sine arbeidstakere, for derved å oppnå mer innsats, større lojalitet og økt produktivitet. 42 timers uke og tre ukers ferie for alle ble innført i 1937, og en pensjonsordning og en sykeforsikringsordning ble innført i 1938. En fire ukers ferie for alle ansatte over 40 år ble innført i 1947. Arbeidsuken ble redusert til 39 timer i 1948. I sommermånedene var det fem dagers arbeidsuke fra 1955; hele året fra 1969.


Under krigen fikk han i stand en avtale med tyskerne som innebar at han hadde tillatelse til å produsere radioapparater, men ikke til å selge dem før etter at krigen var slutt og okkupasjonen av landet over. I stedet ble de stående på lager, der de etter krigens slutt var lett og raskt tilgjengelige for befolkningen og den sterke etterspørselen etter radioer som nå igjen var blitt lovlige.               Wikipedia

Flere  Bodøværinger

Louise Engen


Mot slutten av 1800-tallet dukket nye trender opp i norsk samfunnsliv – og likeså i Bodø.


La oss kalle det urbane vaner, eller kultiverte by-sysler. Det fantes organisasjoner for de fleste interesser, og hvermansen kunne få sitt portrett tatt hos fotografen. Disse to trendene hadde ikke mye med hverandre å gjøre. Men i Bodø fantes en kvinne som markerte seg på begge områdene. Hun het Louise Engen. I mer enn tretti år deltok hun i lokalpolitikk, fagbevegelse, kvinnefront og avholdsbevegelse – og drev eget atelier før norske kvinner fikk stemmerett. Les mer

Fridthjov Anderssen


Bodø og Beiarværing


(1876 - 1937)  Født i Beiarn hvor han bodde til han var 10 år. Hans far Ole Anderssen kom til Beiarn i 1860 årene som lærer og som sanger i kirken. Ole A. ble senere valgt inn på Stortinget, i den perioden kjøpte han husorgel til familien, og unge Fridthjov fikk fort interesse for musikk.


Da han var 10 år flyttet familien til Hernes ved Bodø, hvor hans far hadde fått en kassererstilling. Fra dette tidspunkt viet Fridthjov en stor del av sin tid til musikken, og fikk undervisning og laget sine første komposisjoner.  Les mer


Arne Jørgensen


Hver 17. mai går hundrevis av Nordlands barn, ungdom og voksne bak


malt av en av Nordlands talentfulle malere – Arne Jørgensen. I dag er det få som husker ham, men i sin samtid var han en samlende person for kunstmiljøet i Bodø.


Arne Jørgensen var en ekte Bodø-gutt. Han var født i 1906 og oppvokst i Sandgata, midt i byen. Hans onkel var den noe mer kjente kunstneren Alexander Jørgensen, elev av Christian Krogh og venn av Harriet Backer


Les mer om Arne


Vebjørn Otto Tandberg


(født 16. september1904 i Bodø, død 30. august 1978 i Oslo) var en norsk bedriftsleder. Han var utdannet til elektroingeniør ved NTH i Trondheim, og grunnlegger av Tandbergs Radiofabrikk i Oslo i 1933. Vebjørn Tandberg var sønn av manufakturhandler i Bodø, Vebjørn Olsen Tandberg (1873–1934) og hustru Anna Therese Johanson (1878–1958).


Vebjørn Tandberg viet hele sitt voksne liv til ledelse og utvikling av Tandbergs Radiofabrikk. Gjennom sitt virke viste han seg som en uegennyttig og gemyttlig person, der hensynet til radiofabrikken kom foran egne private interesser.

_________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________

Leif Jensson

Av Billy Jacobsen og Per Bjørn Pedersen  nrk nordland


Leif Jensson var den første radiojournalisten i Nordland, og skulle med sitt makeløse talent og innsats bli en av sin tids største NRK-profiler.


Han ble etterhvert også programredaktør i NRK, og sto i denne stillingen frem til han døde i april 1948.


En av hjertesakene i denne lederstillingen, såvel som i andre stillinger, var utbyggingen av kringkastingen i Nord-Nordland


Leif Jensson drev radio fra Bodø for et privat selskap allerede før NRK eksisterte. Dette selskapet kom på lufta med sin første sending 15. februar 1931.


NRK overtok i 1933

Straks etter at NRK ble opprettet – 1. juli 1933 – ble selskapet bak Bodø-radioen innløst av NRK, og slik kom Leif Jensson også over til NRK, som leder av kontoret, med arbeidssted i Bodø, i det som skulle bli NRK Nordland.


I Bodø og Nordland ble han historisk gjennom sin uredde og pågående innsats, kombinert med stor oppfinnsomhet, for å bringe nyheter ut til folk via radioen, også etter at tyskerne invaderte landet 9.april 1940._____________________________________________________________________________________________________________


                                                Et par lydopptak fra NRK


Vedbjørn Tandberg i et intervju om Uvdølinger: Min far startet en manufakturforretning i Bodø. Han fortalte lite om tida da han var skrepphandler. Han ble velsett, kom i byens styre og stell. Startet også en hermetikkfabrikk og en margarinfabrikk.

Lytt til fra ca 17,20 ut i reportasjen

Bertil Bøckmann: Vært en tur som skreppkar. Kjøpte og solgte skinn. Arbeidet hos Vebjørn O Tandberg i Bodø til 1953. Nå er en sønn, Johannes, butikksjef i firmaet. Føler meg helt og holdent som nordlending.

Lytt til  fra ca. 22.20

2