Krigsflygeren

Hele denne historien er lastet opp i Facebookgruppa Bodø før og nå av  Bernard Duncan Lyng 25. oktober 2013


Bildet på forsiden av "Krigsdagene i Bodø" viser en Short S30 Empire flybåt som lander i Bodø havn. Om bord er blant annet Gildeskålværingen Bjarne Jæger Nilsen som er omtalt i vedlagte artikkel.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________