Ungdomssenteret

En reportasje klippet, limt og gjenskrevet pga. litt dårlig kvalitet på "aviskopien"

fra Nordlandsposten Februar 1970

Diskjockey Halvdan Sivertsen kan tekstene og Mai Liss Andresen lytter andektig til.

Hurra for

Bodø`s ungdomssenter


Reportasje: Canutus

  Sist mandag kveld var det stor stemning i Bodø Sparebanks lokaler, der Bodø Ungdomssenter har etablert seg i festlige omgivelser, akkurat slik som de unge selv vil ha det. Nærmere 3000 dugnadstimer er gått med i den hektiske innspurten,


der ungdommene slett ikke har spart seg, men så er også resultatet blitt suverent.

Det flotteste ungdoms- senter i hele landet, påstår enkelte av ungdommene som har reist litt rundt og vet hva de snakker om.

  Fra diskoteket lyder det slett ikke så ille som man skulle vente.  -Vi har valgt å dempe det litt, slik at vi kan kommunisere

Glade fjes foran "Den psykedeliske piken med linhåret" Undomssenteret er alle tiders, ingen tvil,

Det er vårt håp at forhåldet vil stabilisere seg litt, og at vi kan få jevn søkning på 2- 3oo ungdommer. Det ville gjøre det hele mer oversiktlig og mer lettdrevet

Men moro er det sier Mariussen som er født i Sandnessjøen, men som nå kan regne seg for

Bodøværing så god som noen, om han vil. Forøvrig, sier han er jeg jo i stillingen som fritidsleder. Det betyr ikke at jeg bare skal prøve å få i stand noe for de unge. Disse lokalene må jo egne seg like godt for Bodøs pensjonister og andre. Det vil jeg ha for øye, når det

gjelder utnyttelsen av lokal- ene.

Dansen gikk lystig over tilje, diskjockeyen fikk opp stemningen og sang smektende. Rundt bordene så vel som på gulvet satt jenter og gutter i de selsomste antrekk og lot til å hygge seg storlig. 

Blide fjes i ungdomssenteret. Fra venstre: Rikhard Østensen, Finn O. Jacobsen, Anne Helen Sannes, Ove Rusthagen og Gisle Fongen. Dekorasjonene på veggen i bakgrunnen har ungdomssentrets egne kunstnere malt.

Terje Opdal i hatt og mørke solbriller og Bjørn Gundersen diskuterer revolusjonshelten Che Guevara og later til å være blitt enige på viktige punkter

med hverandre, sier Bodøs første kommunale fritidsleder, Steinar Mariussen til NP.

Det er jo hyggelig med musikk, men mye av hansikten med senteret er jo nettopp at de unge skal få kontakt med hverandre og skal kunne diskutere og prate om det som interesserer dem. Vi er godt fornøyd med lokalene slik de nå tèr seg.Så fornøyd at jeg er redd det skal gå ut over våre planer om stadig å kunne for- andre "ansikt" her nede.

Litt problemer har vi jo, for lokalene er alt fullstendig sprengt, og hver kveld vi har åpent blir det dessverre stående svært mange ute uten å slippe inn.

Spillerommet var også i iherdig bruk og biljardkulene trillet. Lyset glitret i speil og psykediliske veggdekorasjoner med fluerende effekter,

Litt hypermoderne kunst hører til, mener Karlsen og Stegen, mens tilskueren til høyre stiller seg litt mer tvilrådig. Slagferdige karer har døpt kunstverket: "Kvinne med kløpulver på seg", og hvorfor ikke?

Mystisk intermesso i garderoben. Skulle tro det var prøveoppsetting av hippie-musikalen "Hair", men så er ikke tilfelle. Fra venstre Mai Lisa Andreassen, Jorunn Paulsen, Anne? Bakken, Terje Opdal og Finn O. Jacobsen.

 mens revolusjonshelten Che Guevara strengt skuer ned fra vegge sammen med enkelte Beatlesfjes. En merkelig konstellasjon han vel neppe kunne drømt om.

Salget ac Cola og varme pølser var i de beste hender, og ved inngangen ble vi møtt av noen kraftige karer som sto for opprettholdelse av ro og orden, i all vennskapelighet.

Hvis Bodø Ungdomssenter får utvikle seg i den ånd som nå råder der, har byen i sannhet fått et verdifult aktivum og fremfor alt en fornøyd og positivt innstilt ungdom som gjennom sentret får utløp for sin aktivitet og virkelyst til gavn for både seg selv og samfunnet.