Domprosten

Da TV kom til Bodø

Domprosten med flere intervjuet av nrk.

Litt fra Facebook

BODØ Domkirken The Cathedral,buskene er større nå. (K.Aune)

Posted by Reidar E. Steen on 29. september 2014

Konfirmanene fra høsten 1963. Prest: Domprost Iversen.

Posted by Rita Røberg Holmvåg on 8. mai 2014

Bodø før og nå

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo