Speiderne

Arild Dalfest til Bodø før og nå:

Fra Soløyvannets Vel jubileumsbok 1943-1993

skrevet av Erling Skindlo:

 

Det var i vinterhalvåret 1911 ~ 12 at speidersaken begynte å vinne innpass i Bodø. Initiativet til dannelse av en tropp, ble tatt av endel middel skolegutter. De skaffet seg sersjant Sundstrøm som troppsfører. Sundstrøm var den gang lærer ved byens gymnasium. I de første årene ble det foretatt flere troppsturer til Soløyvatnet og Vatn-Vatnet hvor speiderne fikk innføring i friluftslivet,og hvor de også fikk svømmeundervisning . Etter hvert meldte behovet seg for en «speiderhytte». Speiderne hadde opp gjennom 20 -årene satt sitt preg på Soløyvannsmarka med sine mangfoldige friluftsaktiviteter, både sommer og vinter. Derfor var det et stort ønske, både fra speidere og ledere, om å få en egen hytte ved Soløyvatnet. Dette kunne bl.a. medføre at interessen for speiderarbeidet i Bodø ville stige enda høyere. Sjansen bød seg snart, og dette hadde nok sin store bakgrunn i at 1. Bodø Speidertropp fikk den senere legendariske speiderlederen Gunnar Høgsæt som troppsfører. På Løpsfjellet hadde Turistforeningen bygget en turisthytte i 15-20-årene. Hytten slet mye ondt under vanskelige værforhold og hærverk av forbipasserende. Turistforeningen ville derfor kvitte seg med hytten og tilbød speiderne hytten gratis mot at de rev den, og ryddet tomten. Det kan vel med rette nevnes at speiderleder Gunnar Høgsæt arbeidet som bankkasserer i Bodø Sparebank, hvor også den kjente turistforeningslederen Sverre Hansen var bankkasserer. Det er vel ikke utenkelig at det har vært endel kommunikasjon i spisepausene i banken, om denne saken. Hytten ble revet i 1925, og speiderne bar tømmerstokkene og andre materialer ned fra Løpsfjellet, langs fjellsiden og over Skardalen til Skarrnoen, hvor Gunnar Høgsæt hadde stilt tomt til disposisjon for speiderhytten. Søndag etter søndag gikk speiderguttene den samme ruten. De sprekeste gikk kanskje flere turer samme dag. Det var sikkert et slit, men de ivrige og entusiastiske speiderne tok oppgaven sporty, og som en ren rekreasjonstur til beste for speidersaken. Hytten stod ferdig i august 1926, og ved en enkel innvielsesfest, ble troppens første hus feiret. Speiderne var naturligvis elleville, og hytta fikk stor betydning for troppens videre fremgang og utvikling. Alle utflukter og turer gikk nu til «Speiderhytta». Med denne som utgangspunkt, ble det holdt morsomme og interessante konkurranser i Soløyvannsområdet, både sommer og vinter. · Orientering og andre speidelferdighetskonkurranser om sommeren. Om vinteren hopp-og slalåmkonkurranser i Steinmobakken, samt langrenn og skiorientering. Det var kun en feil ved Speiderhytta. Den ble så alt for liten de første årene. Her var det fullt hus til enhver tid, og mange Bodøborgere kan med glede se tilbake på en lykkelig speidertid . Minnene er mange for oss som fikk delta og oppleve glade speiderår sammen med lederen og speiderlegenden Gunnar Høgsæt. Dessverre har speidersaken tapt terreng de senere år, og dette bærer også speiderhytta preg av. Den lider av et sterkt forfall og trenger sårt vedlikehold der den ligger på Skarrnoen, like ved skiløypa.

 

Dette innlegget er klippet fra:

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo