Før og Nå

Før og nå


Bilder fra samme sted, med noen års mellorom.

Bildene er publisert på Facebook. Klikk på bildene under for å komme til de aktuelle sammenligningene med kommentarer på fb.

Har fått et par kommentarer på at nytt/gammelt bilde ikke er tatt fra nøyaktig samme sted, men det lar seg ikke alltid gjøre, tanken bak er mer å vise hvordan byen har utviklet/endret seg gjennom årene.

1. Storgata ved busstorvet

2. Moloveien

3. Molobakken

4. Dronnings gt. 1

5. Dronningens gt./Torvgata

9. Storgata - Bankgata

6. Krysset v/ Aspmyra

10. Hundholmen plass

7. Molorota

11. Bryggeriet

8. Park Pensjonat

12. Bryggeriet 2

13. Sandgata-Kongens gt.

14. Tusenhjemmet

15. Bodin Gård

16. Sundby & Gundersen

17. Flyfoto 1929 og 2019

website view counter

Bodø Havn Direkte

Gruppas forsidebilder

med litt av Bodøs historie i kommentarfeltene. Klikk på bildet

annonser: