Ordførerne


Bodøs ordførere.

1152.gif

Toller S.F Holmer 1839-1841 og 1850

Melchior Koch, Kjøpmann.  1842 og 1851

Mads Mortensen, Tollrøyert. 1843 og 1845

Johan Tønnesen, Distriktslege. 1844

J.L.B Tohrsen, Prokurator

1846,1848 og 1849

J.A. Koht, Apoteker

1846-1847

Berent G.Pettersen Snekkermester 1852

Lorentz Wilttrup Lied, Apoteker.  1853

Stig.Othard Arntzen, Distriktslege. 1853 og 1957

Jens Width, Kjøpmann. 1855

Ole M. Groth, Toller

1856, 1865, 1867, 1872

J.C. Koch, Kjøpmann

1858 og 1869, 1870, 1878, 1880, 

Kjøpmann J.B. Jentoft. 1861-

Kjøpmann Carl Jakhelln. 1862, 1871,

Kjøpmann H.H. Koch

1863,

S.O. Arntzen, 1864

Christian A. Jakhelln 1866, 1868, 1891, 1899, 1900, 1901, 1908 til 1910,

Or.sakfører Chr. Mathisen 1872 til 1875

Or.sakfører Rasmus Theisen 1876, 1877, 1879, 

Tollinsp. Reinholdt Gram Breien 1881, 1882, 1884

Kjøpmann Otto Koch 1883, 1885, 1893, 1895,

Skredder Jakob Hansen 1886,

Kjøpmann J.O. Vig 1887,

R.M.B. Schjølberg 1887, 1888, 1889, 1892, 1894, 1896, 1902,

Skolebestyrer Thor Grøner 1890,

Rektor Bertrand Gundersen 1895, 1897,

Kjøpmann Christian Jakhelln 1899-1900, 1908-1910, 1917, 1919-1922,

Advokat Haakon Evjenth 1901, 1916, 1926-1928,

Redaktør Oskar Thue 1902, 1903, 1904,

Ekspeditør Arnt Angell 1905, 1906,1907

Banksjef Johan Lund 1911-1912,

Bankdirektør M. Christoffersen 1913

Lærer O.P. Bakken 1914-1915,  1918,

Apoteker O.C.O. Owe 1923-1925,

Statsadvokat Johs. Høyer 1929-1931,

Kjøpmann Haakon Koch 1932-1934, 1938-1940, 1945,

Kjøpmann Magnus Fische 1935-1937,

Peder Seglem - oppnevnt av Innenriksdepartementet 1941-1943

Hans Kristensen - oppnevnt . . av Innenriksdepartementet 1943-1945

Ingeniør Leif Aune 1946-1948 (til 8.juni)

Bankbestyrer Morten Olsen 1948-1949

Bestyrer Birger Hals 1950-1961, 1968-1969,

Bankfullmektig Olav Hagen 1962-1967, 1972-1975,

Henry Forsaa 1970-1971,

Gunhild Støver 1976-1978,

Roar Nøstvik 1978-1982, 

Per Pettersen 1983-1995,

1995 1999 Oddleif Olavsen

I dette årtusen

har vi til nå den tredje ordfører:

 1. Odd-Tore Fygle (Ap) 1999-2011 og
 2. Ole-Henrik Hjartøy (H) fra 2011-2015
 3. Ida Pinnerød  2015-Tar gjerne imot tips om feil eller mangler.


Amtmann/fylkesmann kommer herunder


Fylkesmann i Nordland


 1. (1919-1921) Jonas Pedersen
 2. (1922-1939) Olaf Amundsen
 3. (1940-1951) Karl Hess Larsen
 4. (1951-1966) Bue Fjermeros
 5. (1966-1983) Ole Aavatsmark
 6. (1983-1991) Odd With
 7. (1991-1993) Davis Idin Pareli Johansen (kst.)
 8. (1993-2007) Åshild Hauan
 9. (2007-2009) Ola Bjerkaas (kst.)
 10. (2009-) Hill-Marta Solberg.

Kjerringøys Ordførere


Kjerringøy ble adskilt fra Nordfold i 1906 til egen kommune. Ble sammen med deler av Sørfold innlemmet i Bodin i

1964.


 1. 1906-1907 Lærer Peder Nilsen
 2. 1908-1934 Kjøpmann Gerhard Kristiansen
 3. 1935-1937 Lærer/Gårdbruker Elling Tiedemann
 4. 1938-1940 Lærer Otto Fredriksen
 5. 1940-1945 Gårdbruker Rolf Johnsen Oppnevnt av innenriksdepartementet.
 6. 1945-1947 Lærer Otto Fredriksen
 7. 1948-1959 Gårdbruker Henry Skålsvik
 8. 1960-1963 Gårdbruker/Snekker Berby Johansen


 1. 1964 innlemmet i Bodin.

Bodins ordførere 1. 1838-1840 Personellkapellan Fredrik Ludvig Møller
 2. 1840–1842 Sogneprest Marcus Fredrik Steen
 3. 1842–1844 Procurator Jacob B. L. Tohrsen
 4. 1844–1848 Properietær Jacob Coldevin
 5. 1848–1852 Procurator Eiler Hagerup Krog Prytz
 6. 1852–1856 Properietær Jacob Coldevin
 7. 1856-1858 Sogneprest Peter Holm
 8. 1858-1866 Sakfører E. Boye
 9. 1867–1868 Handelsmann Johan Andreassen, Kapstø
 10. 1869–1874 Gårdbruker Christen Evjenth, Valle
 11. 1871–1874 Gårdbruker Christen Evjenth, Valle gjenvalgt men med ny vara.
 12. 1875–1880 Gårdbruker Peter Johannes Engen, Jensvoll
 13. 1880 Handelsmann Johan Andreassen, Kapstø overtok da Engen ble stanget ihjel av sin okse.
 14. 1881–1883 Forstmester Wilhelm August Kiønig, Jensvoll
 15. 1884–1889 Kirkesanger M. Lundeberg
 16. 1890–1892 Medisinalkasserer Ole Anderssen (Georg Sellæg, Skånland fung. som ordfører i deler av p.)
 17. 1892–1894 Gårdbruker Karl Løkke, Hernes
 18. 1895–1896 Prost Olaus Holter
 19. 1897–1898 Prost Olaus Holter gjenvalgt med ny vara.
 20. 1899–1901 Statsadvokat Gustav Theodor Baumann
 21. 1899-1901 Gårdbruker Nikolai Hunstad (var fungerende når Baumann var på Stortinget)
 22. 1902–1904 Overrettsakfører L.K. Christie
 23. 1904–1909 Høyesterettsadvokat Haakon Evjenth
 24. 1909–1910 Medisinalkasserer Ole Løkke, Hernes
 25. 1911-1913 Medisinalkasserer Ole Løkke, Hernes gjenvalgt flere perioder
 26. 1914–1919 Medisinalkasserer Ole Løkke, Hernes
 27. 1920–1925 Medisinalkasserer Ole Løkke, Hernes
 28. 1926–1928 Medisinalkasserer Ole Løkke, Hernes
 29. 1929–1931 Gårdbruker Arnt Gurnerius Holm, Rønvik
 30. 1929_1931 Hans Rostad (var fungerende nå Holm var på Stortinget)
 31. 1932–1934 Overlærer Severin Edvardsson
 32. 1935–1940 Overlærer Severin Edvardsson
 33. 1940 Overlærer Severin Edvardsson Avsatt av okkupasjonsmakten
 34. 1941 S.U. Johansen Oppnevnt av Innenriksdepartementet
 35. 1941–1944 Halvdan Zahl Oppnevnt av Innenriksdepartementet
 36. 1944–1945 Bestyrer Fredrik Korsvik Rasmussen Oppnevnt av Innenriksdepartementet
 37. 1945 Overlærer Severin Edvardsson Gjeninnsatt etter krigen
 38. 1946–1947 Overmontør Gregorius Honstad, Rønvik
 39. 1948–1951 Overmontør Gregorius Honstad, Rønvik
 40. 1952–1955 Klokker Hans Berg KrF, Rønvik
 41. 1952-1955 Hagebrukslærer Harald Aasvejen, Bodøgård (var fungerende når Berg var på Stortinget)
 42. 1956–1959 Kjøpmann Edgar Gundersen, Skaug
 43. 1960–1963 Lærer Odd Grønnmo, Rønvik
 44. 1964–1968 Henry Forsaa

Skjerstads Ordførere


Skjerstad var tidligere en meget stor kommune i areal. I 1905 ble Fauske utskilt som egen kommune, rundt 1960? ble deler av kommunen (Naurstad-Vågan området), innlemmet i Bodin og fra 1. januar 2005 ble Skjerstad innlemmet i Bodø Kommune.


 1. 1838-1842 Johan Fredrik Lampe, Kapelan
 2. 1852-1844 Carl Berg, Kirkesanger
 3. 1844-1848 Nils Jønsberg, Sogneprest (1842-1844, første stortingsrep. for Finnmark)
 4. 1948-1951 Carl Berg, Kirkesanger
 5. 1851.1852 Johan Normann, Proprietær - Venset
 6. 1852-1856 Nils Jønsberg, Sogneprest (var ordfører i Karlsøy 1838-1841)
 7. 1856 Johan P. Schjelderup
 8. 1857-1860 Marcus Randers, Distriktslege - Skjerstad
 9. 1861-1862 Bernhard Koch, Handelsmann
 10. 1863-1866 Wilhelm Sandberg, Sogneprest
 11. 1867-1868 Bernhard Koch, Handelsmann - Venset
 12. 1869-1870 Christian Evjen, Gårdbruker/Styrmann
 13. 1871-1872 Bernhard Koch, Handelsmann
 14. 1873-1874 Jens Johannesen, Gårdbruker - Ness
 15. 1875-1878 Ulrik Neumann, Sogneprest
 16. 1879-1880 Hans Hansen, Gårdbruker/Skipper - Utvik
 17. 1881-1886 Bernhard Koch, Handelsmann
 18. 1887-1892 Johan Jørgensen, Gårdbruker/Hånverker - Hoset
 19. 1893-1901 Olaf Amundsen
 20. 1901-1904 Johan Jørgensen, Gårdbruker/Hånverker - Hoset
 21. 1905-1913 Johan Olsen, Gårdbruker/Lærer
 22. 1914-1931 Sofus Thoresen, Gårdbruker/Kjøpmann
 23. 1932-1934 Ivar Sjåstad, Sogneprest
 24. 1935-1941 Isak Naurstad, Gårdbruker
 25. 1941-1945 Thoralf Thoresen, Kjøpmann (til mai 45)
 26. 1945-1951 Isak Naurstad, Gårdbruker
 27. 1952-1955 Julius Breivik, Gårdbruker (ordfører til sin død i febr. 1955)
 28. 1955-1959 Sigurd Sandåker, Gårdbruker/Poståpner (fra mai)
 29. 1960-1963 Karsten Thoresen, AP
 30. 1964-1967 Otto Moeng, SP
 31. 1968-1971 Harald Dankertsen
 32. 1972-1975 Karsten Thoresen, AP
 33. 1976-1979 Aasmund Brekke, SP
 34. 1980-1984 Otto Moeng, SP
 35. 1984-1996 Fredrik Støvset, AP
 36. 1996-2003 Sven-Åke Hagen, SP
 37. 2003-2005 Sissel Jakobsen, SV
Bodøs ordførere


Inkludert de innlemmede kommuner, Bodin, Kjerringøy og Skjerstad:


 1. 1839 1841 Toller S.F Holmer
 2. 1842 Kjøpmann Melchior Koch
 3. 1843 Tollrøyert Mads Mortensen
 4. 1844 Distriktslege Johan Tønnesen
 5. 1844 1845 Tollrøyert Mads Mortensen
 6. 1846 Prokurator J.L.B Tohrsen
 7. 1846 1847 Apoteker J.A. Koht
 8. 1847 1849 Prokurator J.L.B Tohrsen
 9. 1850 Toller S.F. Holmer
 10. 1851 Kjøpmann Melchior Koch
 11. 1852 Snekkermester Berent Petterse
 12. 1853 Apoteker Lorentz Wittrup Lied
 13. 1854 Distriktslege S.O. Arntzen
 14. 1855 Kjøpmann Jens Width
 15. 1856 Toller Ole M. Groth
 16. 1857 S.O. Arntzen
 17. 1858 Kjøpmann J.C. Koch
 18. 1859 Ole M. Groth
 19. 1860 J.C. Koch
 20. 1861 Kjøpmann J.B. Jentoft
 21. 1862 Kjøpmann Carl Jakhelln
 22. 1863 Kjøpmann H.H. Koch
 23. 1864 S.O. Arntzen
 24. 1865 Ole M. Groth
 25. 1866 Kjøpmann Christian A. Jakhelln
 26. 1867 Ole M. Groth
 27. 1868 Christian A. Jakhelln
 28. 1869 1870 J.C. Koch
 29. 1871 Carl Jakhelln (syk f.13.februar) /V.B. . Jentoft
 30. 1872 Ole M. Groth (død 23.juni 1872)
 31. 1872 1875 Or.sakfører Chr. Mathisen
 32. 1876 1877: Or.sakfører Rasmus Theisen
 33. 1878 J.C. Koch
 34. 1879 Rasmus Theisen
 35. 1880 J.C. Koch
 36. 1881 1882 Tollinspektør Reinholdt Gram Breien
 37. 1883 Kjøpmann Otto Koch
 38. 1884 Reinholdt Gram Breien
 39. 1885 Otto Koch
 40. 1886 Skredder Jakob Hansen
 41. 1887 Kjøpmann J.O. Vig
 42. 1887 R.M.B. Schjølberg (valgt i august)
 43. 1888 1889 R.M.B. Schjølberg
 44. 1890 Skolebestyrer Thor Grøner
 45. 1891 Kjøpmann C.A. Jakhelln
 46. 1892 R.M.B. Schjølberg
 47. 1893 Otto Koch
 48. 1894 R.M.B. Schjølberg
 49. 1895 Otto Koch (til 17.april)
 50. 1895 Bertrand Gundersen (fra 17.april)
 51. 1896 R.M.B. Schjølberg
 52. 1897 Bertrand Gundersen
 53. 1898 R.M.B. Schjølberg
 54. 1899 1900 Kjøpmann Christian Jakhelln
 55. 1901 Advokat Haakon Evjenth (til 1.august)
 56. 1901 Christian Jakhelln (fra 1.august)
 57. 1902 R.M.B. Schjølberg (til 12.september)
 58. 1902 1904 Redaktør Oskar Thue (fra12/9)
 59. 1905 1907 Ekspeditør Arnt Angell
 60. 1908 1910 Christian Jakhelln
 61. 1911-1912 Banksjef Johan Lund
 62. 1913 Bankdirektør M. Christoffersen
 63. 1914 1915 Lærer O.P. Bakken
 64. 1916 Haakon Evjenth
 65. 1917 Christian Jakhelln
 66. 1918 O.P. Bakken
 67. 1919 1922 Christian Jakhelln
 68. 1923 1925 Apoteker O.C.O. Owe
 69. 1926 1928 Haakon Evjenth
 70. 1929 1931 Statsadvokat Johs. Høyer
 71. 1932 1934 Kjøpmann Haakon Koch
 72. 1935 1937 Kjøpmann Magnus Fische
 73. 1938 1940 Haakon Koch
 74. 1941 1943 Peder Seglem - oppnevnt av Innenriksdepartementet
 75. 1943 1945 Hans Kristensen - oppnevnt . . av Innenriksdepartementet
 76. 1945 Haakon Koch
 77. 1946 1948 Ingeniør Leif Aune (til 8.juni)
 78. 1948 1949 Bankbestyrer Morten Olsen (fra 8.juni 1948)
 79. 1950 1961 Bestyrer Birger Hals
 80. 1962 1967 Bankfullmektig Olav Hagen
 81. 1968 1969 Birger Hals
 82. 1970 1971 Henry Forsaa
 83. 1972 1975 Olav Hagen
 84. 1976 1978 Gunhild Støver
 85. 1978 1982 Roar Nøstvik
 86. 1983 1995 Per Pettersen
 87. 1995 1999 Oddleif Olavsen
 88. 1999 2011 Odd-Tore Fygle
 89. 2011 2015 Ole-Henrik Hjartøy
 90. 2015 - Ide Pinnerød


Kontakt:

 
 
 
 

annonser: