Samleside 1

Samleside 1

Jakhellns landsted

Konsul Jakhellns landsted ved Bodø. Fotografiet er tatt fra en bakkekam ovenfor huset, der ei kvinne i mørk kjole og mørk hatt står og ser mot fotografen. Nedenfor ligger en halvannenetsajes bordkledd villa, med en slags enetasjes bakstuekonstruksjon på pillarer, samt et enetasjes utbygg med flatt tak som danner altan ved den ene gavlen. Bygningen er malt i en lys farge, med mørkere markeringer av hjørner, etasjeskille, vindus- og døromramminger. Taket har skifersteinstekke og mønekam. Til høyre for bygningen et mer anonymt uthus med stige på bakveggen. Huset er omgitt av en hage med grønnsaksenger og lysthus. I bakgrunnen til høyre ses det lange taket på fylkesmannsboligen med ei flaggstang med vaiende norsk flagg bakenfor.


På den tida da dette fotografiet ble tatt var brødrene Christian Albricht Jakhelln (1863-1945) og Julius Herman Jakhelln (1866-1954) framstående forretningsmenn i Bodø. Førstnevnte var samtidig russisk visekonsul mens sistnevnte var dansk visekonsul. Julius Herman Jakhelln hadde et landsted han kalte Solvang på Jensvoll, som ligger mot Saltfjorden, på sørsida av den halvøya byen Bodø er bygd på. Broren Christian Albricht Jakhelln hadde landstedet Rensåsen på vestsida av den samme halvøya. Dette fotografiet er sannsynligvis fra den sistnevnte eiendommen, jfr. kommentarer fra medlemmer av Jakhelln-familien som er gjengitt nedenfor.


Hanne K. Jakhelln forteller følgende i en e-post til Norsk Skogmuseum 24. september 2012:


«Damen på bildet er forresten Anna Sophie Bachke (født 1871 i Strinda, død 1934). Hun var datter av bergmester Anton Sophus Bachke og hustru Barbara Anette, født Anker. De eide Ringve gård. Hun giftet seg med kjøpmann Christian Jakhelln i Bodø og er mor til konsulen som eide og fikk bygd Rensåsen.»


Den 5. november 2014 fikk museet følgende tilbakemeldig fra Helge Julius Jakhelln Dyvik:


«Jeg tror at dette bildet ikke viser det motivet som beskrives. Den nevnte Julius Heman Jakhelln (1866-1954) var min morfar, og han hadde landstedet Solvang på Jensvoll utenfor Bodø, med utsikt sydover, over Saltenfjorden. Her ser vi utsikt nordover mot Landegode. Jeg mener at dette er hans bror Christian Jakhellns landsted i Rensåsen, kort vei fra Bodø sentrum. Det passer også med at den avbildede Sophie Jakhelln, f. Bachke, var hans kone.»

Vår kilde: Digitalt Museum

Sofie Jakhelln malte eiendommen i 1913.

Under: eiendommen i dag, sett fra Kongens gt.

Nordlands Framtid hadde lørdag 26. januar en tosiders artikkel om den samiske kunstneren John Savio, som bodde i Bodø en tid. En av artiklene omhandler ei ukjent bodødame.

Posted by Viggo Eide on 11. januar 2015

Visste du at Eventyrbrusen kommer fra Bodø? Oppskriften ble til da bryggerimester Rasch og hans kone ville utfordre...

Posted by Corponor on 26. august 2015

annonse:

Aspåsen planer fra 1962

Klikk på teksten for større versjon