Skipene

 Bodø og skipsfarten.


Det meste på denne siden er et "prosjekt" utført av medlemmer av Facebook-gruppa "Bodø før og nå", og da er det jo ikke så unaturlig å begynne med båter som heter nettopp Bodø,


Skjerstad nr 3 ble bygget i Gøteborg for et svensk rederi i 1925. Etter at Skjerstad 2 ble senket i 1940, ble skipet kjøpt inn av Det Nordlandske Dampskipselskap (J.Sannes), for å erstatte dette. Ble ombygd og forlenget i 1941 og 1945, og satt inn i hurtigrutefart.

I 1959 ble den solgt til Holiday Cruise Lines Inc.,Panama . 1982: Observert som vrak ved Cap Haitien.Slettet i Lloyds Registe

Les historien om Skjerstad nr. 2


M/S Erling Jarl brenner ved kai i Bodø


Minnesmerket over de 14 omkomne ved brannen står på kaia i Bodø, hvor katastrofen skjedde

Gildeskål fergen

Bygget ved Storviks Mek. Verksteds i Kristiansund, og levert i 1963. Gikk i fergefart mellom Bodø og Sund i Gildeskål i tidsrommet 1963 - 1978?

1984 solgt til Finn Olsen  1984 solgt til Fekete Tønsberg og fikk navnet Kramkaren.  1985 solgt til Søviknes verft i Ålesund.  1985 solgt til Polar shipping Bergen og fikk navnet Trader.

1986 solgt til Sea Hunter i Panama.  1990. Forliste utenfor Kamerun i Vetsafrika. 37 personer omkom.

         Facebook

B/F Bodin

Les mer om fergen som trafikkerte Saltstraumen før broforbindelsen på 70 tallet,  ved å klikke på bildet under


Skip med navnet Bodø

De første skipene vi begynner med bærer alle det vakre navnet Bodø, og vi begynne like godt med den aller første (bildet under).Dette skipet ble bygd i 1894 og fikk navnet Xenia, ble kjøpt av VDS i 1900 og omdøpt til D/S Bodø.Skiftet senere eiere flere ganger og sist het den Ikara og var nå i gresk eie. Hugget i 1928. For øvrig har vi kopiert en reportasje om dette skipet fra et amerikansk magasin i 1906. Les Historien      Facebook


Under, noen flere med navnet Bodø

D/S Bodø ble bygd i 1922, og seilte under flere navn og eiere. I 1940 het den Haalegg og ble senket på Narvik havn. I 1945 ble den hevet og kjøpt av Erling Sannes, og fikk da navnet Bodø. Sannes hadde den til 1951. Hugget i 1969.   Facebook

Bodø 1929 - Levert fra Odense, Beaumont til A/S Beaumont Oslo.

2.verdenskrig 1940 - Beslaglagt av tyskerne. I 1945 - Overtatt og tilbakelevert - Beaumont

1956 - Solgt til Erling Sannes & Co. - nytt navn - Bodø

1958 - Opphugget.

D/S Bodø. Bygd allerede i 1895 i Trondheim. Gikk i hurtigrute som Erling Jarl frem til 1941, da den forliste nær Brønnøysund. Skipet ble hevet og kjøpt av Erling Sannes i Bodø. Etter reparasjoner ble den utleid til Ofotens DS. og gikk i hurtigrutefar med navnet Bodø, frem til den grunnstøtte og sank på dypt vann nord for Brønnøysund. I 1960 ble den hevet og opphogd ved Høvding, Sandnesjøen       Facebook

M/S Bodø. Satt i fart for Jacob Sannes, Bodø, i 1964.  Ble omdøpt til Wilyama i 1968. 1978 til Sunwave. Ble hugget i Kina 1985


4 x Salten

DS Salten 

Den første båten i rederiet Saltens DS


Bygget i 1870 ved Aker Mek,var SDS's første skip. 75 fot og 8 knops fart,120 hk maskin. Tok 162 passasjerer.Den ble solgt i 1897 etter å stort sett ha traffikert strekn.Folda-Bodø-Rognan

Denne båten er fortsatt i drift,nå i Stockholms skjærgård,under navnet "Stjærnorp"  Se mer på Facebook

DS Salten

Dette er Salten nr 2 


Denne ble bygget ved Aker mek i 1908, og seilte under dette navnet til 1952, da den ble omdøpt til Kunna.

Ble sendt til Belgia for hugging i 1958.

Båten var 351 br.tonn. 148 meter lang og gjorde 10 knops fart.


på facebook


MS Salten 

Salten nr. 3


Gamle Salten, som den nå heter, ble bygget i 1953 og gikk i fart for SDS frem til 1967. Var senere bla. skoleskip.

Kjøpt tilbake til Bodø igjen i 2010?

677 br.tonn, 53 meter lang og 13.5 knops fart.

Facebook

MS Salten

Den 4. Salten


Denne gikk tidligere under navnet Torghatten

Facebook

MS Stjernorp

Den første SDS båten, Salten (ovenfor til venstre), ser vi her avbildet fra de senere år. Så vidt vi vet, er den fortsatt  i drift i den Stockholmske skjærgård.

Flere båter tilhørende Saltens DS


To bøker  om SDS båtene:  SDS-båtene 1 pdf.   SDS-båtene 2 pdf.

OFOTEN 1:


1871: Russland "KATZJARLOFF"

1876: I/S Namsos,Namsos "NAMSOS"

1883: Saltens Dampskibsselskab,Bodø

1895: Forl.12.4'-BRT:270 t.NET:161 t.DWT:301 t. "OFOTEN"

1911: Ombygd: BRUTTO:301 tonn.

1951: omdøpt"KUNNA"

1952: Statens Havnevesen, "KUNNA"

1953: Stavanger for hugging.


Skjerstad 1


Bygget i 1868  i Larvik. Kjøpt av SDS i 1888, ombygget til 235 n.t. i 1994.

Solgt i 1918 til Flekkefjord. Grunnstøtte og sank i 1928 utenfor Holmengrå fyr.

Sivert Nilsen


1896: Saltens Dampskibsselskab,Bodø

1930: Forl.10.5'-BRT: 281 tonn.NET:153 tonn

6/1940: Bombet i senk den 1/6 av tyske fly i Vestfjorden

på reise Røtnes i Steigen til Stokmarknes for å

settes i fart for de allierte styrker.

Kaptein Arne Sejnæs fra Bodø omkom.

    Facebook

Folden


Bygget i 1875 i Gøteborg.

1896 til SDS,omdøpt til Folden

1905: Grunnstøtte 28/1 i Skjerstadfjorden i tett snøkave.Gikk

for egen maskin for reparasjon,men kolliderte med kaia

i Finneid.Ble sterkt skadet.Slept til Oslo og kondemnert.

      Facebook

Hammerø


Facebook

Tøtta


Facebook

Fykan

Fykan ble bygd i 1910. Gikk for SDS 1919 - 1928. Var i mange år Maran Ata båt, stasjonert på Sør Arnøy.

Kunna

1907:H.Christiansen,Juelsminde,Danmark "JUELSMINDE"

1920: SDS,Bodø "KUNNA"

1920: ombygd: BRT:43 tonn.N.tn,ny motor: Skandia BHK 73 Fart:7 knop

1951: Slettet av skipsmatrikkelen

Skjerstad 2

Bygd 1904 i  Gøteborg

Gikk for SDS 1923-1940. 1940: Senket av tyske fly den 24/5 da hun lå for ankers på Rognan. Totalhavari.


DS Skjerstad  (den andre og tredje)

Noen bilder av gamle DS Skjerstad fra 40 tallet, også litt av interiøret om bord i salongene på nr 3.

Jakob, Paul og Morten Helgesen kjøpte M/S INGEBORG i 1954 av Johannes Høiskar, Godøy i Bodin. Motor 50 hk Wichmann 70 br. Solgt i 1985 til Arne og Kjell Nilsen, Lekanger i Gildeskål.

        Facebook

Lurtind, Jakob og Paul Helgesen og Didrik Karlsen kjøpte M/S LURTIND i 1956 av Ragnar Sjølberg i Bodø. Motor 180 hk Wichmann 105 br. Solgt i 1979 til Mosjøen.

    Facebook

Salina


Bodø

Banan Den var i eie av Erling Sannes i perioden 1936-1952. Opprinnelig ble den bygd i Kristiania i 1913. I 1954 ble den hugget i Savona.   Facebook

Dette klippet er fra Dagens Næringsliv, 13.12.2011

M/T Bardal fra Erling Sannes. Første tankbåt ved A/S Norske Shell sitt tankanlegg Vestervika 7. august 1952


En nyere Bardal fra 1959

Nordland heter denne båten. Den er brukt av både Sjøguttskolen og Tollvesenet. Se mer på Facebook:

M/S Malmøy, eid av Jakob og Paul Helgesen 1969-1977.   Facebook

M/S Marmorøy, eid av Jakob og Paul Helgesen 1964-1972.   Facebook

Jakob og Paul Helgesen kjøpte M/S MARMORØY (2) i 1972 og hadde den til den forliste i 1980.   Facebook

Bodø Skipsverft like etter krigen. Kilde. AS Anlegg

Beco var eid av Kåre Bertnes i perioden 1955 til 1966. Før dette het den Peco fra 1948 og var da eid av Eugen Pedersem, også han fra Bodø.

I 1968 grunnstøtte den, lastet med sigaretter, ble etter dette kondemnert. Antar det ikke bare var pga. sigarettene :)

Rivalen

Fjordtor1 kommer inn til Burøya for å losse. 06.06. 2013.

100–års frakthistorie til Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland har mottatt arkivet etter Seines rederi fra Bodø. Firmaet ble startet i 1899 av brødrene Ludvig, Edvard og Lauritz Seines


Publisert av Rolf Bjerke Holte.  Første gang publisert 06.08.2007

I Årbok for Bodø 1993/94 er der et intervju med Morten Seines, sønn til Edvard, som forteller om hvordan det hele startet:

 

”Det startet med at de rodde fiske på åttring i Lofoten og at de sjøl fant å ville produsere saltfisk og klippfisk. Det var en meget beskjeden start, men de var unge karer alle tre...

De kunne ”ofre” seg for dette. De måtte foreta arbeidet med fisken, produksjonen, etter kveldstid, på natta. Om morran var det ut å ro igjen – som alle andre. – Litt penger ble det av arbeidet etter hvert, og de maktet å kjøpe den første jekta, ”Maria”.

 

Etter kjøpet av jekta ”Maria” ekspanderte bedriften og ytterlige to jekter ble innkjøpt etter relativt kort tid.  Produksjon og frakt av klippfisk ble en firmaets viktigste inntektskilder i mange år etter etableringen. Gjennom etablering av et fiskebruk i Skrova hadde firmaet kontroll over produksjon og frakt av fisken. Morten forteller:

 

”Ja, i Skrova. Der var det ei brygge hvor fisken ble tatt imot og behandlet: flekket, saltet og lagt i lag inne i brygga… Fisken ble ”handsamet” ganske mye, først det som ble sagt om mottaket på brygga, så over til fartøyet for frakting til tørkeplassen, videre utvasking der, tørkeprosessen utover våren og sommeren: utlegging om morgenen og stabling om ettermiddagen. Så innskiping av den tørre fisken, plattinga i rommet på jekta og turen sørover. Så endelig leveringa i Kristiansund”.

 

Etter hvert overlot gründerbrødrene firmaet til de tre sønnene til Edvard Seines. Brødrene opplevde gode tider rett etter krigen. Gjenreisningens tid var en gullalder for fraktfarten langs norskekysten. Men frakt langs norskekysten i disse første etterkrigsårene var også forbundet med stor risiko, noe rederiet fikk erfare:


Reder Morten Seines var aktiv innen fraktmiljøet frem til sin død.

 

”Hernes forlis i 1949, det var en forferdelig tragedie. Den var på tur til Finnmark den forsvant. Antakelig gikk den på en mine fra krigens dager. I hvert fall ble bare rester av treverk funnet, splintret. Verst av alt var selvfølgelig at alle fire om bord omkom. Begge mine brødre, Johan og Leif var med. Så vi var bare to igjen, jeg sjøl og min søster Eva”.

 

Morten Seines overtok rederiet etter denne fryktelige tragedien. Rederiet greide å tilpasse seg nye markeder i årene som kom og frakt av rogn og sild ble etter hvert et av rederiets spesialområder. Driften ble også utvidet til frakt på havner i Østersjøen og Middelhavet. Det ble en suksesshistorie. I intervjuet ble det gjort et poeng av at rederiet hadde gjort Morten Seines til byens rikeste mann. Firmaet drives i dag av hans sønn Johan Seines.

 

 

Reder Morten Seines var aktiv innen fraktmiljøet frem til sin død.

 


Frakteskipet ”Aqua Marine” ved kai 1992.

Frakteskipet ”Aqua Marine” ved kai 1992.

 

Arkivet er per i dag uordnet og omfatter ca. 12 hyllemeter arkivmateriale. Materialet skal ordnes og katalogiseres i løpet av høsten 2007.

 

 

Tekst: Ketil Jensen                http://www.arkivinordland.no/artikkel.aspx?MId1=583&AId=4379&Back=1

_________________________________________________

Fra Nordlandsposten i 1957 (17/7)


En bukett nordlendinger på tur til Japan

 

for å mønstre på m/s "Edda" av Bodø, tilhørende Sannes Rederi. – med Kjell Ripnes. Bodø, Hans Arntzen, Hans Arntzen. Svolvær, Alf Røberg. Bodø, Ivar Robertsen. Bodø, Svein Wærnes. Bodø, Svein Krane. Bodø, Odd Vold. Kabelvåg, Leif Opsahl. Bodø og Arild Johansen. Gildeskål.


Arne Engmo:  Nordlandsposten skrev at båten tilhørte Sannes i Bodø, men på nettsøk finner jeg den som eiet av Berge Sigvald Bergesen i Oslo. Men begge kan jo være rett, da disse to rederiene ofte samarbeidet om eierskap og drift.


  Facebook
Nordvær NDS.

NDS var vel helt fra begynnelsen eid av SDS. Mener det ble dannet for å kunne drive hurtigrutefart da SDS kun hadde "løyve" for lokaltrafikk.   Facebook