Sykehusene


 Sykehusene i Bodø før og nå


Kilder: Tidskrift for den norske legeforening og Facebookgruppa Bodø før og nå

Historikk om det psykiatriske sykehuset


Eiendomshistorikk

1894: Planleggingen påbegynt iht en kongelig resolusjon.

1902: Rønvik tatt i bruk.

1914: Kolonibygningen Heimen oppført.

1926: Tuberkuloseavdelingen stod ferdig.

1939: Personalboligene U, T og direktørvillaen Q (nå revet) oppført.

1942-45: Okkupasjonsmakten beslagla anlegget.

1949: Bygning S oppført.

1951: Bygning X oppført.

1958: Personalboligene Thalleveien 42 b og c, og Thalleveien 35 a-d oppført.

1959: Ombyggingen av D og G, og tilbyggene E og F ferdig. Bygning R oppført.

1962: Sykehuset fylkeskommunalt.

1971: Thalleveien 41 a-f oppført.

1972: Thalleveien 42a og 35 e-f ferdig.

1980: Mellomåsen ferdig.

2002: Rønvik ble igjen statlig.


Historikk-kilde: Helse-nord.no   Her vil du forøvrig kunne se flere bilder og tegninger


Lagt til 01.2015:


Bilder


Øverst til venstre i bildet ser vi vårt første sykehus, som sto i Bodøsjøen 1796 til 1832. Se bildet med kommentarer i facebookgruppa Bodø før og nå


Tegning av sykehuset i Bodøsjøen. Se facebook


Det nye sykehuset, etter at det ble flyttet fra Bodøsjøen i 1832 og fram til det ble bygget nytt på "Sambotomta" i 1881. Se mer på Facebook

Fra 1881 til 1927 var dette byens sykehus se på facebook

Under: sykehusets pasiensal rundt 1920


Sykehuset, sannsynligvis en gang på 1930 tallet.

Bildet og kommentarer på Facebook


Sykehuset som sto ferdig i 1927.  Se bildet og kommentarer på FacebookSett fra vest. På facebook


Noen år før krigen. Se på facebookRønvik Sykehus


Fra rulla på vaskeriet. Se med kommentarer på fb.


Et gammelt bilde fra vaskeriet på Rønvik sykehus, antagelig fra rundt 1906. Se på fb.Ansatte i parken utenfor sykehuset, kanskje på 60 tallet. Se mer på fb.


Parken sett fra sykehuset. I Bodø før og nå


Bildet er oppplastet i Bodø før og nå i 2013

Norske Kvinners Sanitetsforenings Sykepleierskole i Rønvik.Kommer med litt nyere bilder også etterhvert

Fra Rønvik sykehus


Rune Johansen, postet i Bodø før og nå:

Min fars tante "Tante Maria" fra Engeløya arbeidet som sykesøster på "Rønvika" hele sitt liv. Hun var også i Frelsesarmeen i Bodø.


Klikk på F-ikonet, og du kommer til bildet på facebook med kommentarer. Bildet er postet sammen med tre andre og da er det bare å bla for å se de andre også.