1945-1959

Krigen er slutt og gjenoppbyggingen starter

17. mai 1945, den første feiring på noen år.

Bygninger, landemerker og hendelser i Bodø før og nå.

Årstall for kjente landemerker, plasser, bygninger og skulpturer som kan hjelpe oss å tidfeste fotos. Herunder også bygninger som er revet før og etter krigen samt det som forsvant i flammene 27. mai 1940.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur velit adipiscing elit. Aliquam nec lobortitis tellus. Ut pharetra velit rutrum orci sollicitudin luctus es facilisis nulla accumsan. Maecenas veliti  quis tortor magna. In dignisisim a elementum eros nec pretium. Phasellus molesitie, sem ut erat viverra malesuada, lacus urna et pharetra dui, eget eleifend eros libero vitae i  diam. In  sapien morbi in elit sed lorem semper fermentum. Fusce velit tellus, dictum in posuere ac, pretium sodales a sollicitudin sapien. Cras semper erat sed odio luctus nec cursus sem fringilla. Pellentesque augue eu ante, volutpat a sodales convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non felis purus. Curabitur vel convallis porta magna sed mattis. Duis eget enim a odio curisus laoreet. Aenean ellentesque, enim non integer hendrerit lobortis, ipsum justo fringilla turpis, id mollis enim justo id elit.olutpat a sodales convallis, eleifend viverra lectus. Etiam non felis purus. Curabitur vel convallis porta magna sed mattis. Duis eget enim a odio curisus laoreet. Aenean ellentesque, enim non integer hendrerit lobortis, ipsum justo fringilla turpis, id mollis enim justo id elit.

BILDER: De fleste bildene som er lagt inn, er også linket til Facebook, hvor du kan finne flere opplysninger i kommentarene.

Test av Nye Tidslinjen

under redigering

1945 - 1959

En stor takk til alle medlemmer i Facebookgruppa "Bodø før og nå" som har bidratt til at denne tidslinjen var mulig. En spesiell takk til min med-admin. i gruppa, Henry Kristiansen, for sitt utrettelige engasjement i jakten på å finne ut av Bodøs historie :)

    Arne

1945

 1. Bodø boktrykkeri og Nordlandsposten flytter inn i ei brakke på siden av nåværende bygg, Østsiden av Storgt. 11
 2. Odds Bokahndel ble etablert i November.

1946

1.Januar dette året er det 5705 innbyggere i Bodø.


 1. Bankgata 2 blir innlemmet i tomten Storgt.19 (Trevarefabrikken)
 2. Henry Fribakk etablerer seg i ei brakke, senere i krysset Hålogalandsgata og Dronningens gate. Aviklet i 1990.
 3. Speiderhytta i Rensåsesen vedtatt. (Omtalt i NP i Juni 1946)

1947

1.Engenessgården, se på Facebook. I dag finner vi blandt annet serveringsstedet Kafka i dette bygget. Tidligere holdt Bodø Bygningsartikler til her. Bildet under, samme sted i 2015.

  Byen er i vekst, pr. 3.Desember 1946 er det totalt 7061 innbyggere i Bodø.


 1.     Brødrene Engeness Sandgata 5(Mars) 
 2.     Grand Hotel Storgata 3
 3.     Sjøgata 15, Jakhelln.
 4.     Fridthjov Andersens statue i Solparken og minnemerke på kirkegården.
 5.     Wiland i Sjøgata (saltsiloene).
 6.     Eidegården i Storgata 44.
 7.     Første gata etter krigen med asfalt er Prinsens gate.
 8.     Sundems nybygg..
 9.     Hermann og Harald Prestegård åpner butikk i Dronningens gate.(Des)
 10.     Nordland Margarinfabrikk Prinsensgt. 102 (Des) Senere Garderoberenseriet fra 1958.
 11.     Fiskeforetningen til Johan Strøm flytter inn i Nyholmsgaten 7 den 8.Juli.
 12.     Ved årslutt skal den nye kaibiten mellom Bunkers-stasjonen og Wilands Eiendom være ferdig.
 13.     Frostfilefabrikken blir solgt til Frostfilet A/S Trondheim i Juli. Hermetikkfbrikken blir også solgt til et firma i Trondheim.
 14.     Nordland Betongindustri starter opp i Nyholmsgata.
 15.     Prinsen gate 127
 16.     Øvre Bjørkåsen 18
 17.     Engmarkveien 3

1948

13. Misjonshotellet, se Facebook, eller Central Hotell som de fleste kjenner dette som. Ble revet i 2012, og bygget under har nå erstattet dette.

 1. Brannstasjonen i Bankgata under tak i April, tatt i bruk Juni/Juli 1949 -
 2. Storgata 56 "Godtemplarhuset" i Mai. Godtemplarhuset A/S har ledige foretningslokaer fra 1.November 1947.
 3. Meieriet står ferdig
 4. Trevarefabrikken (Bohus).
 5. Norrøna Hotel(Mai)
 6. Bodø Boktrykkeri flytter inn i det nye bygget til Nordlandsposten i Juli.Storgata. 11(råbygget sto ferdig i Januar). -
 7. DS Bodin innvier den nye tredje slippen på skipsverfet i Februar. 
 8. Karl Vikan Sjøgt.(Juli)
 9. Brødrene Prestegård og Elektro A/S flytter inn i Peter Johnsens gård i Dronningensgt.(Juli).
 10. Arvid Fische åpner sine dører etter 8 års venting i Kongensgate 77 (Jun)
 11. Vinmonopolet flytter inn i apoteker Bergs nye gård i Storgata den 3.August og Storgatens Frukt og Tobakk i September
 12. Samvirkelagets "Snarkjøp" åpner i Storgata 48 10.Desember. (Sambo 1)
 13. Misjonshotelet er under bygging
 14. Grimstadgården Torvgata 4 (Okt).
 15. O.Johanson Storgata 28.
 16. Ca. Tordenskjolds gate 20 og 21

1949

13. Misjonshotellet, se Facebook, eller Central Hotell som de fleste kjenner dette som. Ble revet i 2012, og bygget under har nå erstattet dette.

 1. Norges Bank under tak og tas i bruk i desember 1950
 2. Merkurgården, Storgata 1    Se Arkitekturguiden
 3. Gustav Moe
 4. Bankgata U.Skole offesielt åpnet. Elevene begynte i August som normalt -
 5. Sjøgata 19 Jakhelln
 6. Otto Koch åpnet 24.Mai 
 7. Håndverkeren (April)
 8. Fredensborgv.6 Johansens malerforetning(Mai) 
 9. Nordlandsposten flytter inn i sitt eget nåværende bygg i Mai i Storgata 11 og Tordenskjold apotek og Papirhandelen flytter inn i NP's nye Bygg.
 10. Torvagta 10c.

1950

 1. Sparebanken i Storgata 40
 2. Betania i Kongens gate 12
 3. Jarnæsgården, Storgata 36. (Se bildet fra 1966)
 4. Gunnar Wedege (Møbelforretning) Storgata 17.
 5. Rensåsparken er ferdig

Sparebanken i Storgata

1951

Nordlandsbanken i Storgata med bilde tatt fra 1956 og bildet under er fra 2015

 1. Nordlandsbanken Storgata 38    (bilde under)
 2. Nilsen Nygaard   (bilde under)
 3. Kinogården    (bilde under)
 4. Flyplassen Første 1500m med rullebane er ferdig(Nov) 
 5. Bodø Vaskeri
 6. Oljetankannlegget på Burøya.
 7. Helsestasjoen og Diagnosestasjone er offesielt åpnet i April.
 8. Grunnstensnedleggese for Metodist kirken den 20.Oktober.
 9. Ca. Storgata 80-86.
 10. Havnegata Gjestgivergård Havnegata 1. (Big Horn Steakhouse)
 11. Reinstien 3

Nilsen Nygaard i Sjøgata   Kinogården i Storgata       Kinosalen Fram kino         Oljeanlegget på Burøya

1952

Offisielt sluttår for oppbygging etter krigen.


 1. Post- og Telegrafbygget
 2. Flyplassen Normal, innenriks rutetrafikk ble igangsatt på nyanlagt 2000 meter betongrullebane den 12. mai
 3. Metodistkirka ble innviet den 24.Oktober.
 4. Katolske kirke(St.Eysteins Kirke) utvider, opprettet i 1951.
 5. Tandberg gården i Storgata 26. (bildet til venstre)
 6. J.Leding starter lakeringsverksted i Jordbruksveien 27
 7. Kjølelageret på Valen gjennoppbygd etter brann i 1948 (Antatt)
 8. Borettslag I, Hålogalandsgata (mellom Prinsensgt. og Fredensb.v.
 9. Borettslag II i Vestbyen (Fugløyveien, Terneveien, Fredensborgveien)
 10. Ca. Bankgata 57. Flyttet fra Hernes.
 11. Nordbergs Hospits i Nyholmsgata 3

Sparebanken i Storgata                                                                                  Metodistkirken

1953

Flyplassterminalen står ferdig

Flyplassterminalen.  Se bilde t.h.

Sykepleierskolen overtar Bodin Turbekolose Sykehus.  se facebook

Jordbruksklubben Freidig ble stiftet 21.Mai på Bertnes

Georg Øyesvold og Bodø Glassmagasin flytter inn i Storgata.14 15.Mai.

Bautaen over Fylkesmann Oluf Amundsen 12.Juni på Hålogatun.

Taxibanen(Paralellbanen) på flystasjonen står ferdig i slutten av Juli.

Bankgata 42, flyttet fra Bjørklund på Hernes.

Sykepleierskolen  i Rønvika                                                    Bautaen av Fyljkesmann Amundsen

1954

Sambo avd.2,  Hernesveien 12

 Det er registrert 9327 personer Bodø i Desember.


 1. Grunnstensnedleggelse Domkirken 27.Mai 
 2. Frelsesarmeens nybygg blir innviet 11.Des
 3. E-verket - Sivert nilsens gate 54.
 4. Sambo 2 Hernesveien 12.  (bildet til høyre).

1955

Olaf Jakobsens butikk i Dr.gate.

    Byen har nå 9603 innbyggere 1.November, ei dobbling fra 1925.


 1. SDS lager og verksted i Sjøgata (under oppføring Mai 1954)
 2. Østbyen borettslag, 104 boenheter(Hålogalandsgata fra Bankgata og østover?)
 3. Tuv nye skole står ferdig i April.
 4. Tuv nye samvirkelag står ferdig i April. Åpnes i Mai.
 5. Bodin prestegård i begynnelsen av året.
 6. Rådhusplassen rundt Norges Bank gjøres ferdig på høsten.
 7. Totalavholdslaget i Desember i Storgata.
 8. Kapellet og mannskapsmessa i Bodin leir innvies i Februar.
 9. Bodø Skipsverft utvider med nytt Kabelverksted, Velferdsbygg og kontorer, ferdig i slutten av året.
 10. Olaf Jakobsens kolonial,Dronningens gate 57.Det har også vært kiosk og frisør i bygget. Sambo 12 var her på slutten og ble lagt ned ca.1971.   se Facebook

1956

Domkirken - Det andre monumentalbygget i Bodø som er tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munte-Kaas, er Bodø domkirke. Grunnsteinen ble lagt i 1954, og kirka stod ferdig og ble vigslet av biskop Wollert Krohn-Hansen i 1956.

  Etter folketellingen i Desember så har byen 10041 innbyggere.


 1. Domkirken, vigslet i Oktober (1954-1956). Egentlig skulle kirken bli tatt i bruk den 27.Mai men pga mangel på hvit sement ble byggingen forsinket.
 2. Bispeboligen i Breivika står ferdig i April/Mai.
 3. Asphaugen VGS Trinn 1
 4. Torget står ferdig i løpet av sommeren. Asfalten blir lagt i 1957.
 5. Ekornes tar over Bertnes Ullvarefabrikk.
 6. Øvermarka Borettslag i Holstveien.
 7. Tungen Borettslag i Østbyen.
 8. Vollan borettslag ved Aspåsen.
 9. Det nye anlegget til Nordland Betongindustri står ferdig i Hammervika. Januar/februar.
 10. Byens første Cafeteria åpner i April. Hospitset Kafe i Havnegata.
 11. Bratten søppelfylling.   se blilvrakene på Bratten
 12. Sambo 3 Sandhorngata 14, senere Sambobasaren etter 1966/1967.
 13. Haakon VII gate 42

1957

 1. Julius Jakhelln, Sjøgata 17
 2. Saltvern skole.
 3. Magnus Fische-bygget i Sjøgata 29 taes i bruk i Juli. Ny Kullkran også som jeg forstår.
 4. Triangelheimen storgt.45
 5. Sykepensjonatet - Bodø Sanitetsforening kjøper Fjelds Hospits i Dronningens gate og etablerer sykepensjonatet.
 6. Ekornes madrasser - Bertnes Ullvarefabrikk legges ned og overføres til Harstad. Ekrones starter Produksjon av Madrasser i samme bygg i Juni.
 7. Radiostasjonen på Hernes invies 1.Juli (Værstasjon)
 8. Saltstraumen Turiststasjon brenner ned og det blir satt opp en ny. (Se 1979)

   Jakhellngården                               Magnus Fische, også i Sjøgata

1958

Corner kafeteriaen i 2 etg. i Sambogården

 1. Handelens Hus Storgata 10, Bodø Athenæum deler på huset)
 2. M. Tjærandsen i Storgata 30. (Se 1962)
 3. Triangelheimen, Storgata 45 åpner 7.April.
 4. Kjolesalongen
 5. Hernes Skole revet.
 6. Corner Cafe åpnet.
 7. Utvidelsen av Norrøna hotel står ferdig i Sandgt.
 8. Per Gullbrandsen bygningsartikler.
 9. Rapp fabrikker starter opp. Dette var oppe i Stortinget høsten 1955. Regner med veien kom i denne perioden også.
 10. A/L Bodø Kjøle- og Havnelager i Sjøgata 1. (Rydmarkgården).
 11. Trevarefabrikken får utstedt festeseddel på Sjøgt.28. Åpningen skjer i 1960.
 12. Rønvik Samvirkelag (Sambo 7) JULI 1958.   
 13. Dronningens gate 42.
 1. Rådhuset for Bodø.
 2. Herredshuset for Bodin.
 3. Rønvik Sykehus ferdig utbygd, 4.Mars
 4. Trevarefabrikken (Bohus) utvider mot Sjøgata
 5. Kronstad borettslag i Rønvik.
 6. Aspmyra I borettslag ved Aspåsen skole, Hålogalandsgata.
 7. Kommunevåpenet ble godkjent som det er nå. Gull sol mot en rød bakgrunn.
 8. Flyplassens Ekspedisjonsbygningen åpnet ca. 1. november
 9. Sverre Granlunds vei 14
 10. Lyngveien 11

Herredshuset                              Rønvik Sykehus

Gamle Bodø     post@gamlebodo.com     arne engmo

Bodøs ordførere

Ordførene fra de tidligere kommunene Bodin, Skjerstad og Kjerringøy kommer på de neste sidene.


 1. 1839 1841 Toller S.F Holmer
 2. 1842 Kjøpmann Melchior Koch
 3. 1843 Tollrøyert Mads Mortensen
 4. 1844 Distriktslege Johan Tønnesen
 5. 1844 1845 Tollrøyert Mads Mortensen
 6. 1846 Prokurator J.L.B Tohrsen
 7. 1846 1847 Apoteker J.A. Koht
 8. 1847 1849 Prokurator J.L.B Tohrsen
 9. 1850 Toller S.F. Holmer
 10. 1851 Kjøpmann Melchior Koch
 11. 1852 Snekkermester Berent Petterse
 12. 1853 Apoteker Lorentz Wittrup Lied
 13. 1854 Distriktslege S.O. Arntzen
 14. 1855 Kjøpmann Jens Width
 15. 1856 Toller Ole M. Groth
 16. 1857 S.O. Arntzen
 17. 1858 Kjøpmann J.C. Koch
 18. 1859 Ole M. Groth
 19. 1860 J.C. Koch
 20. 1861 Kjøpmann J.B. Jentoft
 21. 1862 Kjøpmann Carl Jakhelln
 22. 1863 Kjøpmann H.H. Koch
 23. 1864 S.O. Arntzen
 24. 1865 Ole M. Groth
 25. 1866 Kjøpmann Christian A. Jakhelln
 26. 1867 Ole M. Groth
 27. 1868 Christian A. Jakhelln
 28. 1869 1870 J.C. Koch
 29. 1871 Carl Jakhelln (syk f.13.februar) /V.B. . Jentoft
 30. 1872 Ole M. Groth (død 23.juni 1872)
 31. 1872 1875 Or.sakfører Chr. Mathisen
 32. 1876 1877: Or.sakfører Rasmus Theisen
 33. 1878 J.C. Koch
 34. 1879 Rasmus Theisen
 35. 1880 J.C. Koch
 36. 1881 1882 Tollinspektør Reinholdt Gram Breien
 37. 1883 Kjøpmann Otto Koch
 38. 1884 Reinholdt Gram Breien
 39. 1885 Otto Koch
 40. 1886 Skredder Jakob Hansen
 41. 1887 Kjøpmann J.O. Vig og or.sakfører R.M.B. Schjølberg (valgt i august)
 42. 1888 1889 R.M.B. Schjølberg
 43. 1890 Skolebestyrer Thor Grøner
 44. 1891 Kjøpmann C.A. Jakhelln
 45. 1892 R.M.B. Schjølberg
 46. 1893 Otto Koch
 47. 1894 R.M.B. Schjølberg
 48. 1895 Otto Koch (til 17.april) / Rektor Bertrand Gundersen (fra 17.april)
 49. 1896 R.M.B. Schjølberg
 50. 1897 Bertrand Gundersen
 51. 1898 R.M.B. Schjølberg
 52. 1899 1900 Kjøpmann Christian Jakhelln
 53. 1901 Advokat Haakon Evjenth (til 1.august) / Christian Jakhelln (fra 1.august)
 54. 1902 R.M.B. Schjølberg (til 12.september)
 55. 1902 1904 Redaktør Oskar Thue (fra12/9)
 56. 1905 1907 Ekspeditør Arnt Angell
 57. 1908 1910 Christian Jakhelln
 58. 1911-1912 Banksjef Johan Lund
 59. 1913 Bankdirektør M. Christoffersen
 60. 1914 1915 Lærer O.P. Bakken
 61. 1916 Haakon Evjenth
 62. 1917 Christian Jakhelln
 63. 1918 O.P. Bakken
 64. 1919 1922 Christian Jakhelln
 65. 1923 1925 Apoteker O.C.O. Owe
 66. 1926 1928 Haakon Evjenth
 67. 1929 1931 Statsadvokat Johs. Høyer
 68. 1932 1934 Kjøpmann Haakon Koch
 69. 1935 1937 Kjøpmann Magnus Fische
 70. 1938 1940 Haakon Koch
 71. 1941 1943 Peder Seglem - oppnevnt av Innenriksdepartementet
 72. 1943 1945 Hans Kristensen - oppnevnt . . av Innenriksdepartementet
 73. 1945 Haakon Koch
 74. 1946 1948 Ingeniør Leif Aune (til 8.juni)
 75. 1948 1949 Bankbestyrer Morten Olsen (fra 8.juni 1948)
 76. 1950 1961 Bestyrer Birger Hals
 77. 1962 1967 Bankfullmektig Olav Hagen
 78. 1968 1969 Birger Hals
 79. 1970 1971 Henry Forsaa
 80. 1972 1975 Olav Hagen
 81. 1976 1978 Gunhild Støver
 82. 1978 1982 Roar Nøstvik
 83. 1983 1995 Per Pettersen
 84. 1995 1999 Oddleif Olavsen
 85. 1999 2011 Odd-Tore Fygle
 86. 2011 Ole-Henrik Hjartøy

Kontaktskjema