Bliksvær

 i Avisa       

Dette sto i Nordlandsposten 09.10.1971

Da denne reportasjen er hentet fra en noe dårlig fotostatkopi av avisen er det dessverre ikke særlig bra kvalitet på bildene, men teksten er gjenskrevet for å få den lett leselig.

Arne

Bliksvær - et stykke Bodø i vest

På snarvisitt med Odd Eiring

Den ene av Bliksværs to personbiler, hjemført av en bilmekaniker som arbeider i Bodø

Bliksvær er vel for Bodøfolk flest ikke stort annet enn en flekk på kartet, en håndfull Storstein tilfeldig drysset utover storhavet av Vårherre, en utkant i evig kamp mot uvær og dårlige ruteforbindelser. Eller i bestefall ei hildring langt ute i synsranden en godværsdag om sommeren.


Den som tar turen utover vil imidlertid få sanne at Bliksvær er noe mer; velstelte hus i kanten av grønne åkerflekker, en forholdsvis ny skole, butikk, to personbiler og et ukjent antall to og firehjuls traktorer til å trafikere den smale og kronglete veien, bare for å nevne noe. Kort sagt et livskraftig lite samfunn på knappe 90 mennesker.


Det er langt fra karrig på Bliksvær. og den som betrakter de tomme melkespannene som sendes utover til Bliksvær med lokalbåten fra byen, som en dårlig vits, må revidere sin oppfatning. De veldrevne jordene og driftsbygningene bærer preg av en ikke ubetydelig melkeproduksjon.

Ja stedvis kan man knapt tro seg på ei øy, for fjell og lave åsrygger stenger for utsikten mot sjøen på alle kanter.


På denne siden bringer vi noen bilder fra Bliksvær, tilfeldig innfanget en skumringstime for noen dager siden.

Det er en mangelfull presentasjon av stedet vi her severer, men tiden var knapp, så Bliksværfolket får ha oss unnskylt at det hele er noe overfladisk.

Om ei lita bu og en stor sogneprest


Sognepresten er ofte på reisefot og ute i distriktene er de nok vant til å finne langt mindre komfortable forhold i sin embedsgjerning enn i mer sentrale strøk.

På Bliksvær benytter sognepresten ei redskapsbu til å skifte i i forbindelse med begravelser, og etter sigende er den 1 kvadratmeter i grunnflate, til gjengjeld er den et par tre meter i høyden.

Ei trillebår som står i bua må taes ut når sognepresten skal inn å skifte.

Det er vel ikke urimelig å tro at presten finner redskapsbua noe for liten.

På den annen side, skal det være vittige sjeler på Bliksvær som mener at det er sognepresten som er for stor.


< Blikksvær skole sto ferdig i 1960. Elevtallet ligger nå faretruende lavt, under 10, men det vil stabilisere seg på 9-10 i årene som kommer. Skolen kostet i sin tid 180.000 kroner. 3 dekar tomt har skolen til rådighet.

Herredsgartneren har valgt de rette tresorter og har fått det til å gro en pen liten skog utenfor skolen.

"Rørstad" med skipper Eilertsen har nettopp anløpt Bliksvær. Lokalbåten er livsnerven for stedt.

Gunn Johansen og Otto Johansen tar opp potetene med grev, på gammeldags manèr.


pga. kvaliteten er et par av bildene i reportasjen utelatt


________________________________________________________


   

           Nok et klipp


Wikipedia


Bliksvær er en øy og fiskevær som ligger vest for Bodø i Nordland fylke.


Bliksvær har kun to fastboende og tidligere butikk og skole er stengt. Skolen er pusset opp og tas vare på av Kystlaget Salta sammen med noen av Bliksværs grunneiere.


Nesten alle husene er pusset opp og brukes nesten hele året som ferieboliger.


Bliksværdagene arrangeres vanligvis tredje helgen i juli hvert år.


_______________________


Aftenposten 1931

Nettstedet Gamle Bodø er i første omgang basert på Facebookgruppa Bodø før og nå, hvor det nå er lagret nærmere 10.000 bilder, de fleste av dem med en mengde kommentarer og opplysninger til bildets innhold.


Videre noen dykk i gamle avisarkiver som gir en del artig "gammelt" stoff fra Bodøs nære og fjerne historie, som reportasjen over.


Fra Bodø før og nå kommer bildet under, Mannfred Løkås bilde fra 80-tallet.  (Se bilde og kommentarer)


Det finnes for øvrig ei mindre gruppe: Bodø før og nå 2, som omhandler Bodø utenfor byen.

     Klikk på bildet for større versjon

Tegning fra skoleavis i Blixvær 8/3 - 1957 (arkivet til Bodin kommune, Bliksvær skolekrets)

Fra Arkiv i Nordland

_________________________________________________